HEdag | 16 april 2024

Op dinsdag 16 april is het zover! HEdag 2024. 
Huisartsen Eemland organiseert ook dit jaar een leerzame, inspirerende en gezellige dag voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijken in regio en de huisartsenspoedpost.

Leer meer over actuele onderwerpen, volg workshops ter verdieping, spreek collega’s uit de regio en geniet van een heerlijk diner en een avondshow! Van 14.30 uur tot 20.30 uur (vanaf 14.00 uur kan je je aanmelden en inlopen, 14.30 uur starten we echt!) hebben we een mooie dag voor jou en je collega's in de planning!

HEdag 2024 vindt plaats in Leerhotel het Klooster in Amersfoort.
Daam Fockemalaan 10, 3818 KG, Amersfoort.

Aanmelden!

Workshops & Avondshow

Ook dit jaar hebben we weer een mooi en divers aanbod aan workshops samengesteld. Zo is er voor iedereen wat passends te volgen! Er zijn deze dag twee workshoprondes. Bij aanmelden kun je per workshopronde aangeven aan welke workshop je graag wilt deelnemen. We vragen je ook om een reserve workshop te kiezen voor het geval de workshop van jouw keuze niet meer beschikbaar is.

De avondshow is dit jaar een inhoudelijke theatervoorstelling: de dementie van Harrie en Jet. Deze theatervoorstelling wordt gegeven door Ervarea, die hun jarenlange ervaring in de zorg combineren met basisprincipes uit het improvisatietheater.


Meer info & workshops HEdag 2024

 • Let op! 14.30 uur starten we echt. Vanaf 14.00 uur mag je al naar binnen om je badge op te halen en kijken waar jouw workshops zijn.

 • Mis deze kans niet om je expertise in CVRM te vergroten en een waardevolle bijdrage te leveren aan de hartgezondheid van jouw patiënten. Schrijf je nu in voor deze inspirerende workshop en neem de leiding in effectief Cardiovasculair Risicomanagement.

  • Ontdek de kunst van risicoschatting en effectieve communicatie, inclusief een kritische blik op verschillende tools zoals U-prevent.nl.
  • Verdiep je in de diverse methoden van bloeddrukmeting en leer over streefwaarden in uiteenlopende situaties met betrekking tot bloeddruk en LDL-cholesterol.
  • Verkrijg waardevolle kennis over behandeldoelen voor zowel ouderen als jongeren, waardoor je je rol als praktijkmedewerker nog beter kunt vervullen.
  • Een koolhydraat beperkt dieet; wat betekent dat voor de huisarts en POH, maar ook voor de patiënt? 
  • Specifieke voedingsgewoontes bij mensen met een migratieachtergrond, tijdens en buiten de Ramadan.  Hoe ga je daar mee om?
  • SGLT2, een mooi medicijn, maar wat nu met die bijwerkingen en wat kan je adviseren om dit te verminderen? 
  • Diabetesmedicatie in de ramadan. Wel of juist geen medicatie, wanneer wel en wanneer niet?  

  In deze interactieve, vooral praktische workshop gaan diëtist Arineke Deinum en apotheker Iris den Hollander vier veelgestelde vragen beantwoorden over de zorg voor mensen met diabetes. 

  De kennis die je opdoet kan je meteen de volgende dag toepassen in de spreekkamer.

 • Heb je als triagist of dokterassistent regelmatig te maken met patiënten die bellen met acute thoracale klachten, zoals pijn op de borst, hartkloppingen of ademhalingsproblemen? Wil je meer weten over de anatomie en fysiologie van de thorax, de mogelijke oorzaken van thoracale klachten en de beste aanpak voor telefonische triage? Dan is deze workshop iets voor jou!

  In deze workshop leer je van Ellen Franken, een ervaren SEH-verpleegkundige en trainer, hoe je de ABCDE-methodiek kunt toepassen bij thoracale klachten, met nadruk op de C (circulatie). Je leert ook hoe je de Nederlandse Triage Standaard (NTS) kunt gebruiken als beslishulp. En hoe je omgaat met interactionele dilemma’s die kunnen ontstaan tussen de structuur van de NTS en de context van het verhaal van de patiënt.

  Je krijgt praktische tips en feedback om je kennis en kunde te vergroten en je eigen grenzen in het handelen te bewaken.

 • Hoe herken je longCOVID bij je patiënten? Hoe behandel je hen op een effectieve en gepersonaliseerde manier? Hoe verwijs je hen naar de juiste zorgverleners? Hoe werk je samen met het expertisecentrum voor longCOVID? Schrijf je nu in voor deze workshop en vergroot je kennis en vaardigheden over longCOVID!

  In deze scholing leer je alles wat je moet weten over longCOVID. Na afloop van de scholing:

  • Heb je kennis van de laatste inzichten op het gebied van longCOVID
  • Weet je het onderscheid tussen de verschillende vormen van longCOVID
  • Begrijp je waarom standaard revalidatie soms contraproductief is (PEM)
  • Heb je kennis van het expertisecentrum en weet je waar je vragen kan stellen
 • Heb je na een dag hard werken nog geen voldoening? Ben je de hele dag bezig om 'even' zaken op te lossen? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

  In deze workshop maak je kennis met Lean en na de workshop weet je hoe Lean je kan helpen in de dagelijkste praktijk en praktijkvoering. 

  Jeroen is de afgelopen decennia in verschillende rollen werkzaam geweest in de logistiek. Daar heeft hij zich de principes van Lean eigen gemaakt. Sinds twee jaar is hij werkzaam in de huisartsenzorg en daarin verbonden aan huisartsenpraktijk DoktersTeam en aan Huisartsen Eemland als projectleider MTVP (Meer Tijd Voor de Patiënt). Zijn streven is om het werken elke dag een stukje beter te maken, zodat met plezier en voldoening goede zorg kan worden geleverd.

 • Heb jij ook wel eens vermoedens van problematisch middelen gebruik bij de doelgroep met wie je werkt, maar twijfel je hoe te handelen in bepaalde situaties? Of ervaar je het als lastig om het gesprek aan te gaan hierover? Dan is deze workshop iets voor jou!

  Veel problematisch middelengebruik blijft lang verborgen voor de omgeving. Hoe eerder dit gesignaleerd en besproken wordt, hoe groter de kans dat iemand goed geholpen kan worden.  

  De training 'Signaleren en begeleiden' helpt je om problematisch middelengebruik vroegtijdig te signaleren en geeft je praktische handvaten hoe het gesprek aan te gaan hierover.

 • Een patiënt geeft aan niet verder te willen leven en vraagt om euthanasie. De huisarts heeft de euthanasiewens onderzocht, maar komt tot de conclusie dat het verzoek niet kan worden ingewilligd, omdat niet aan alle zorgvuldigheidseisen voor euthanasie wordt voldaan.

  Toch wil je de patiënt verder ondersteunen. Schrijf je in voor deze workshop en kom te weten hoe je hier mee om kan gaan.

  In deze workshop staat SOG Gea Antonides stil bij hoe je zo’n hulpvraag kan exploreren, hoe licht je de patiënt zo goed en objectief mogelijk in over het te verwachten beloop en de voor- en nadelen van het afzien van eten en drinken. Wanneer ontraad je het?  Hoe begeleid je patiënt om complicaties (en daarmee gepaard gaand lijden) bij de patiënt te verzachten en de naasten te ondersteunen.  

 • Hoe kun je als praktijkmanager je praktijk hierop voorbereiden en innoveren? Welke competenties heb je nodig om je functie goed uit te oefenen en eventueel door te groeien naar een meer strategisch niveau? Hoe kun je jezelf en je team motiveren en inspireren om mee te veranderen? Dit zijn enkele vragen die we in deze workshop gaan bespreken aan de hand van drie toekomstscenario’s voor de huisartsenzorg.

  In deze workshop gaan we samen verkennen hoe de huisartsenzorg zich ontwikkelt in de komende jaren en welke rol de praktijkmanager daarin kan spelen.

  We nodigen je uit om actief mee te denken en te delen hoe jij de veranderingen in de huisartsenzorg ervaart en welke invloed je daarop hebt of wilt hebben. We hopen dat je na deze workshop meer inzicht hebt in de trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de mogelijkheden en uitdagingen voor de praktijkmanager.

 • Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet-pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan dementie.
  We volgen Jet en Harrie vanaf het moment waarop er niets aan de hand is, totdat Jet is verhuisd naar een verpleegafdeling. De voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en haar mantelzorgers.

  Deze inhoudelijke theatervoorstelling wordt gegeven door Ervarea. Bij Ervarea weten zij hun jarenlange ervaring in de zorg te combineren met basisprincipes uit het improvisatietheater. Ervarea maakt gebruik van een interactieve en speelse manier om te leren door te beleven.

  Een korte impressie van deze rake voorstelling vind je hier.

 • Heb je vragen over de HEdag? Neem dan gerust contact op via .