Samen Sterker Eemland

Binnen Samen Sterker Eemland (SSE) werken onder andere huisartsen, Meander, GGZ-instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gemeenten en de zorgverzekeraar samen aan goede zorg aan en ondersteuning van inwoners in de regio. De deelnemende organisaties (waaronder HE) hebben in het gezondheidsakkoord Samen Sterker de visie en ambitie voor Eemland vastgelegd. 

Naar Samen Sterker Eemland