Ouderenzorg

Ouder worden zorgt voor veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen blijven lang vitaal en anderen worden sneller kwetsbaar en daarbij meer afhankelijk van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Met wat er op ons afkomt; dubbele vergrijzing, de langer thuiswonende oudere met complexere problematiek: we zullen het samen moeten doen!

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke wensen, vragen en beleving van de oudere. Huisartspraktijk, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere en zijn mantelzorger. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen.

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Wij ondersteunen huisartsenpraktijken om de ouderenzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen binnen de praktijk.

  • Met een stappenplan ondersteunen wij hoe de zorg voor ouderen in de huisartsenpraktijk georganiseerd kan worden. Het stappenplan beschrijft het zorgproces in zes stappen. Dit is gebaseerd op de handreiking kwetsbare ouderen thuis
  • Wij vertegenwoordigen huisartsen bij het maken van regionale werkafspraken
  • Wij bieden diverse scholingen aan.
  • Wij faciliteren bij het vormen van een wijknetwerkoverleg ouderen. Wij leiden hiervoor een voorzitter op die hierin de kartrekker is.
  • Wij bieden ondersteuning bij het verzamelen van benodigde data uit het HIS.
  • Wij stellen informatiemateriaal beschikbaar (digitaal en print).
  • Wij bieden ondersteuning / meedenken bij complexe casuïstiek.

Actuele nieuwsberichten 

Naar het nieuwsoverzicht