Veelgestelde vragen

 • Het klopt dat u in de overzichten van de zorgverzekeraar ‘Huisartsen Eemland’ ziet staan. Dat kan gaan om twee soorten kosten:

  Samenwerking in uw wijk of woonplaats

  Voor het bekostigen van goede samenwerking tussen uw huisarts en andere (zorg)professionals in uw wijk of woonplaats, zoals fysiotherapeuten, apothekers, diëtiseten, wijkverpleging en maatschappelijk werk. Dit zijn projecten voor preventie en betere samenwerking met andere zorgverleners. Dit komt ten goede aan de zorg in uw eigen wijk of woonplaats.

  Dit komt van het ministerie voor Volksgezondheid uit het regeerakkoord. Iedere Nederlander betaalt dit. De zorgverzekeraar heeft bepaald dat de vergoeding voor deze projecten per ingeschreven patiënt gedaan worden, om zo het geld eerlijk te verdelen.

  Huisartsen Eemland declareert in één keer voor alle praktijken in de regio, vandaar dat u deze naam ziet op de overzichten. Dit is voor de zorgverzekeraar eenvoudiger dan dat alle huisartsenpraktijken dat zelf doen. De bedragen gaan niet ten koste van uw eigen risico. Uw zorgverzekering of huisarts kan u meer informatie geven als u dat wilt. 

  Chronische zorg

  Bent u patiënt met een chronische aandoening (zoals COPD, diabetes, CVRM (hoge bloeddruk))? Dan wordt er elk kwartaal een vast bedrag afgeschreven, ook als u in dat kwartaal niet bij een zorgverlener bent geweest.

  Dit is een standaard bedrag om het voor de huisarts eenvoudiger te maken: een huisarts hoeft dan niet meer elk consult of elke verrichting afzonderlijk te declareren. Huisartsen Eemland betaalt hiervan ook de oogartsen voor de oogcontroles voor de diabetes, drie uur diëtist en consultaties die door de huisartspraktijk gedaan worden bij de internist/specialist.

 • U ontvangt deze factuur van Huisartsenpost Eemland, omdat wij helaas de gemaakte kosten niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Dat komt waarschijnlijk omdat wij uw gegevens niet correct hebben doorgekregen.

  U kunt twee dingen doen:

  • U kunt de juiste gegevens alsnog aan ons geven, via e-mail aan debiteuren@huisartseneemland.nl
  • U kunt  er ook  voor  kiezen deze  factuur door te sturen naar uw  zorgverzekeraar, aangezien het huisartsenzorg  betreft  die vergoed wordt  vanuit  de basisverzekering. Het bedrag gaat niet ten koste van uw eigen risico.   

 • U kunt steeds meer digitaal (via internet) regelen bij uw huisarts, gewoon vanuit huis. Denk hierbij aan het online inzien van uw medisch dossier, het maken van een afspraak met uw huisarts of het aanvragen van herhaalmedicatie.

  Heeft u hier hulp bij nodig of heeft u een vraag over uw computer? U kunt dan gebruikmaken van de volgende hulplijnen:

  Hulplijnen online

 • Het patiëntenportaal

  Veel huisartsen hebben een eigen online omgeving voor patiënten, een patiëntenportaal genaamd. Via de website van uw huisarts kunt u inloggen in deze omgeving. Dit is helemaal veilig.

  Patiëntenportaal

  De meeste huisartsen in de regio Eemland maken gebruik van het patiëntenportaal ‘Uw Zorg Online’. Een aantal praktijken maakt gebruik van ‘Mijngezondheid.net’. 

  De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

  Om naast uw medisch dossier bij de huisarts ook uw gegevens bij andere zorgverleners in te kunnen zien, zoals het ziekenhuis, kunt u een account aanmaken bij een andere online omgeving, namelijk een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Via deze omgeving kunt u uw medische gegevens van diverse zorgverleners op één plek verzamelen. 

  Wanneer uw huisarts het patiëntenportaal ‘Uw Zorg Online’ gebruikt, kunt u vanuit dit portaal via de knop ‘gegevens via MedMij’ doorklikken naar het PGO. Zo kunt u ook gegevens van andere zorgverleners bekijken, zoals het ziekenhuis. Er zijn ook andere PGO’s die u kunt kiezen. Kijk voor meer informatie op PGO.nl.