Regionaal dataplatform (RDP)

Met het Regionaal Dataplatform wil Huisartsen Eemland huisartsen ondersteunen om nog slimmer gebruik te maken van eigen data. Inzicht in eigen data stelt huisartsen, wijksamenwerkingsverbanden en deelnemers aan zorgprogramma’s in staat om beter te sturen op zinvolle zorg. 

Door data uit verschillende bronsystemen (zoals je HIS) samen te brengen, met elkaar te verbinden en te analyseren kunnen we niet alleen meer zicht op de zorgvraag krijgen, maar ook beter de effecten van onze interventies bekijken en desgewenst bijsturen. Oftewel: meer datagedreven te werk gaan.  Het Regionaal Dataplatform speelt een belangrijke rol in het data-delen met onze zorgpartners en daarmee in effectieve netwerkzorg.

Voordelen voor jouw praktijk

Het delen van data uit jouw praktijk op een Regionaal dataplatform kan als een ver-van-mijn-bed show klinken. Toch heeft het verschillende voordelen: 

  • Met de gegevens van jouw praktijk krijg je in een handig dashboard direct inzicht in hoe je ervoor staat, denk aan jaarlijkse praktijkaccreditatie, tijdsduur consulten, benchmark ketens t.b.v. prestatiebekostiging of personele data.  
  • Je kunt zien hoe jouw praktijk presteert op onderdelen ten opzichte van elkaar (kan ook anoniem). Dit biedt je de mogelijkheid om te leren van elkaar. 
  • Daarnaast kunnen we inzicht geven in onderwerpen op wijk- of regionaal niveau. Hierdoor zien we of een programma in een bepaalde wijk goed werkt, of regionale projecten monitoren. 
  • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt een stuk eenvoudiger. Je hoeft namelijk zelf geen data meer aan te leveren, dat doet het platform. Je hoeft alleen nog maar in te stemmen met het verzoek om de data te delen. 

Veiligheid en eigenaarschap

Het Regionaal Dataplatform voldoet aan alle veiligheidsregels voor datagebruik. Praktijkhouders ondertekenen een verwerkersovereenkomst met HE. Hierin staat beschreven hoe er met de data wordt omgegaan en waar we data wel en niet voor kunnen inzetten. 

Alle gebruikers van het Regionaal Dataplatform werken volgens strikte afspraken die zijn vastgelegd in de data governance. Zo is het alleen voor praktijkhouders (of zorgverleners binnen de praktijk) mogelijk om patiëntdata in te zien. 

Hoe kan je praktijk meedoen?

Je kan je praktijk aanmelden door een e-mail te sturen aan dataloket@huisartseneemland.nl. Kort voor de livegang krijgen je medewerkers een training om te kunnen gaan werken met het Regionaal Dataplatform. 

Meer informatie

Speciaal voor huisartsenpraktijken in regio Eemland is er op HEweb een Regionaal dataplatform pagina beschikbaar met alle relevante informatie over het RDP. Hier kun je o.a. voorbeelddashboards uit het RDP bekijken en vind je de antwoorden op veelgestelde vragen van huisartsen. 

Heb je interesse om je praktijk aan te melden voor het Regionaal Dataplatform? Of wil je meer weten? Mail ons dan op