CVRM

Het Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) is een zorgprogramma dat is ontworpen om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Het programma richt zich op het identificeren en behandelen van risicofactoren die verband houden met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes en roken.

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Huisartsen Eemland ondersteunt praktijken bij het bieden van hoogwaardige en gestandaardiseerde zorg aan CVRM-patiënten. Door middel van educatie, richtlijnen, kwaliteitsbewaking en multidisciplinaire samenwerking dragen wij bij aan een betere hart- vaatzorg en verbeterde gezondheidsresultaten voor patiënten.

Als regio leveren we een gemeenschappelijke inspanning om de doelen te halen die we met de zorgverzekeraar hebben afgesproken middels het ketenzorgcontract CVRM.

Huisartsen Eemland biedt praktijken bij het zorgprogramma diabetes verschillende ondersteunende diensten en middelen:

  • Protocollen en richtlijnen: wij stellen protocollen en richtlijnen op voor het zorgprogramma CVRM. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en helpen bij het standaardiseren van de zorgpraktijk, waardoor de kwaliteit en consistentie van de zorg verbeteren.
  • Educatie en training: wij organiseren scholing en trainingen voor zorgverleners in de praktijken. Deze sessies bieden up-to-date kennis over cardiovasculair risicomanagement en de nieuwste behandelrichtlijnen. Ze kunnen ook praktische vaardigheden en tools aanreiken om effectieve zorg te leveren. Daarnaast biedt HE individuele ondersteuning door het doen van praktijkbezoeken.
  • Ondersteuning bij implementatie: wij begeleiden praktijken bij het implementeren van het CVRM-programma. We bieden technische ondersteuning bij het opzetten van screeningsprocessen, het gebruik van het HIS en KIS en het monitoren van patiënten. Dit helpt praktijken om efficiënt en effectief te werken.
  • Kwaliteitsbewaking en benchmarking: wij bieden ondersteuning bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan CVRM-patiënten in de praktijken. Dit doen we onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in de zorgresultaten en het vergelijken van de prestaties van verschillende praktijken. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen worden gedaan om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarnaast stimuleren we praktijken ook om zelf aan de slag te gaan met het verzamelen en analyseren van hun eigen praktijkgegevens.
  • Multidisciplinaire samenwerking: wij bevorderen samenwerking en communicatie tussen verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en diëtisten. Door samen te werken in een multidisciplinair team kunnen we de beste zorg bieden aan CVRM-patiënten en de zorg naadloos coördineren.

Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusie- en exclusiecriteria CVRM.pdf

NHG-standaard

NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement

Ketenpartners

Medisch specialisten, diëtisten, apothekers, leefstijlcoaches, ziekenhuis, laboratoria, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en zorgverzekeraars.

Actuele nieuwsberichten 

Naar het nieuwsoverzicht