POH-jeugd

De POH-jeugd (POH J) is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die psychische klachten hebben. De POH J doet een uitgebreide intake met het kind of de jongere en eventueel de ouder(s).

Na de intake maakt de POH J de inschatting of kortdurende begeleiding door de POH J zelf mogelijk is, of dat er verwezen kan worden naar bijvoorbeeld het sociaal domein of een GGZ aanbieder. De POH J maakt de verwijzing hiervoor.

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Wij onderhouden contacten met aanbieders in de GGZ, wijkteams, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en onderwijs. Wij behartigen daarin de belangen van de huisartsen en POH J. Huisartsen Eemland zorgt voor scholing, intervisie e.d. voor  de POH Jeugd.

De POH Jeugd wordt betaald vanuit de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

In Amersfoort heeft de gemeente hiervoor afspraken gemaakt met Huisartsen Eemland. HE regelt de financiële zaken en ontzorgt de huisartsen door de POH J in dienst te nemen en te plaatsen bij de huisartsen. We vergoeden de kosten die de huisartsen maken volgens het contract dat we sluiten met de huisartsen. Het aantal beschikbare uren voor een praktijk hangt samen met de grootte van de praktijk.

In de andere gemeenten waar POH-J ingezet worden, verschilt de wijze waarop de inzet gefinancierd en ondersteund wordt.


Folders voor patiënten 

Jeugd GGZ folder voor jongeren
Jeugd GGZ folder voor ouders en verzorgers


Verwijzen van jeugd naar GGZ

Voor gespecialiseerde GGZ kun je in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg (en buiten onze regio de gemeenten Eemnes en Baarn) terecht bij MetMaya.

In de overige gemeenten zijn er verschillende aanbieders waar een kind of jongere naar verwezen kan worden. De POH J en de huisarts zijn hier goed mee bekend.


Lees meer over MetMaya

Op deze pagina voor verwijzers vind je o.a. een handboek met informatie van de gemeenten en van MetMaya over de (overgang naar de) nieuwe werkwijze en de werkprocessen. Tevens vind je hier een folder met de contactgegevens van de MetMaya-teams.


Consultatie kinderpsychiater

Voor het consulteren van een kinderpsychiater kun je terecht bij MetMaya. Dit kan via ZorgDomein of via telefonisch contact met het MetMayateam.

Actuele nieuwsberichten 

Naar het nieuwsoverzicht