POH Jeugd

De POH Jeugd (POH J) is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die psychische klachten hebben. De POH J doet een uitgebreide intake met het kind of de jongere en eventueel de ouder(s).

Na de intake maakt de POH J de inschatting of kortdurende begeleiding door de POH J zelf mogelijk is, of dat er verwezen kan worden naar bijvoorbeeld het sociaal domein of een GGZ aanbieder. De POH J maakt de verwijzing hiervoor.

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Wij onderhouden contacten met aanbieders in de GGZ, wijkteams, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en onderwijs. Wij behartigen daarin de belangen van de huisartsen en POH J. Huisartsen Eemland zorgt voor scholing, intervisie e.d. voor  de POH Jeugd.

De POH Jeugd wordt betaald vanuit de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In Amersfoort heeft de gemeente hiervoor afspraken gemaakt met Huisartsen Eemland. HE regelt de financiële zaken en ontzorgt de huisartsen door de POH J in dienst te nemen en te plaatsen bij de huisartsen. We vergoeden de kosten die de huisartsen maken volgens het contract dat we sluiten met de huisartsen. Het aantal beschikbare uren voor een praktijk hangt samen met de grootte van de praktijk.

Verwijzen van jeugd naar GGZ

Vooralsnog zijn er vele aanbieders waar een kind of jongere naar verwezen kan worden. DE POH J is goed bekend met de sociale kaart. Per aanbieder vind je op hun site hoe je een patiënt kunt aanmelden.

Voor gespecialiseerde GGZ kun je onder andere terecht bij BSA Jeugdhulp, die werken met gebiedsteams. Klik hier voor uitleg over de BSA Jeugdhulp, hoe je kunt aanmelden en wat de werkwijze van BSA Jeugdhulp is.

Verandering per 2024

Per 2024 verandert er veel: er komt één toegang tot jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. We delen op deze plek hierover meer informatie zodra die beschikbaar is.

Consultatie kinderpsychiater

Voor het consulteren van een kinderpsychiater kun je terecht bij BSA Jeugdhulp. Dit kan via ZorgDomein of via telefonisch contact met het gebiedsteam. Bekijk hier hoe je hen kan bereiken  [link naar pagina over BSA Jeugdhulp, zie hieronder]

Actuele nieuwsberichten 

Onderzoek wijst uit: POH Jeugd is breed geïmplementeerd in Amersfoort

Uit onderzoek blijkt dat de POH Jeugd wordt gezien als essentiële functie voor het laagdrempelig bieden van psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar. Lees verder 

MetMaya gecontracteerd voor specialistische Jeugdhulp in regio Amersfoort

MetMaya is door de gemeenten Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg en Bunschoten gecontracteerd om vanaf 2024 de jeugdhulp te gaan bieden.
Lees verder 

Huisarts en POH (J)GGZ hoeven geen verlenging voor ambulante behandeling jeugdhulp meer af te geven

Na een verwijzing voor ambulante jeugdhulp (naar BSA of andere GGZ-aanbieder) zal er niet meer om een verlenging hiervan gevraagd worden.
Lees verder

Naar het nieuwsoverzicht