Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is door de vertegenwoordigers van de huisartsen(zorg) ondertekend. Op basis van het IZA is de Leidraad MTVP opgesteld. Deze leidraad geeft kaders voor de invulling van het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

Het doel van Meer tijd voor de patiënt is de huisartsenzorg toekomstbestendig maken en dat de medewerkers met plezier hun werk kunnen blijven doen. Door een combinatie van interventies wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor meer tijd om het “andere gesprek” met de patiënt te voeren. 

HE-regioplan MTVP

In het regioplan van huisartsen Eemland staat wat MTVP inhoudt, hoe we MTVP in onze regio implementeren en welke voorwaarden gelden voor deelnemende praktijken. Bij het realiseren van dit regioplan zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest:

  • de belasting voor de huisarts is zo laag mogelijk (zo min mogelijk hoepels);
  • de interventies moeten daadwerkelijk meerwaarde bieden bij het behalen van de doelstellingen voor MTVP;
  • de huisarts bepaalt welke keuzes hij/ zij maakt, Huisartsen Eemland ondersteunt de huisarts;
  • veel praktijken hebben al elementen van MTVP ingevoerd. Bij het aanbieden van interventies wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Downloads 

HE - Regioplan MTVP

Handige links

Leidraad MTVP
LHV: Meer tijd voor de patiënt