Diabetes

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in ons land. Huisartsen Eemland faciliteert transmuraal georganiseerde ketenzorg voor patiënten met diabetes.

Dit is er op gericht dat patiënten nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen leven met diabetes. Voor het leveren van ketenzorg diabetes sluiten we een contract met de zorgverzekeraars én met de zorgverleners die (onderdelen van) de zorg uit deze keten leveren.

Het zorgprogramma diabetes speelt een essentiële rol in het beheersen van diabetes en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten. Door middel van educatie, multidisciplinaire zorg, regelmatige controles en preventieve maatregelen draagt het zorgprogramma bij aan het verminderen van complicaties en het bevorderen van een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes.

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Huisartsen Eemland ondersteunt praktijken bij het bieden van hoogwaardige en gestandaardiseerde zorg aan diabetespatiënten. Door middel van educatie, richtlijnen, kwaliteitsbewaking en multidisciplinaire samenwerking dragen wij bij aan een betere diabeteszorg en verbeterde gezondheidsresultaten voor patiënten.

Als regio leveren we een gemeenschappelijke inspanning om de doelen te halen die we met de zorgverzekeraar hebben afgesproken middels het ketenzorgcontract diabetes.

Huisartsen Eemland biedt praktijken bij het zorgprogramma diabetes verschillende ondersteunende diensten en middelen:

  • Protocollen en richtlijnen: wij ontwikkelen protocollen en richtlijnen die gebaseerd zijn op de meest recente medische kennis en best practices voor diabeteszorg. Deze richtlijnen helpen praktijken bij het bieden van gestandaardiseerde en evidence-based zorg aan diabetespatiënten.
  • Educatie en training: wij organiseren scholing en trainingen voor zorgverleners in de praktijken. Dit omvat naast bij- en nascholing over de nieuwste ontwikkelingen in diabeteszorg. Daarnaast biedt HE individuele ondersteuning door het doen van praktijkbezoeken. Het doel is om zorgverleners te helpen hun kennis en vaardigheden op het gebied van diabetes te verbeteren.
  • Kwaliteitsbewaking en benchmarking: wij bieden ondersteuning bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg in de praktijken. Dit doen we onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in de zorgresultaten en het vergelijken van de prestaties van verschillende praktijken. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen worden gedaan om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarnaast stimuleren we praktijken ook om zelf aan de slag te gaan met het verzamelen en analyseren van hun eigen praktijkgegevens.
  • Coördinatie en samenwerking: wij faciliteren de coördinatie en samenwerking tussen verschillende zorgverleners binnen en buiten de praktijken. Dit omvat bijvoorbeeld het organiseren van multidisciplinaire overleggen, waarbij verschillende zorgprofessionals betrokken zijn. Door samen te werken, kunnen we de zorg naadloos afstemmen en een geïntegreerde benadering bieden.
  • Ondersteuning bij implementatie van technologie: wij ondersteunen praktijken bij de implementatie en het gebruik van het HIS en het KIS (en later het NIS). Daarnaast houden wij de ontwikkelingen op het gebied van telemonitoringssystemen of diabetesapps nauwlettend in de gaten. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van de zorgprocessen, het verbeteren van de communicatie en het bieden van geavanceerdere zorg aan patiënten.

Ketenpartners

Medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, apothekers, leefstijlcoaches, ziekenhuis, laboratoria, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg, medisch pedicures en zorgverzekeraars.