Zorgprogramma's

Huisartsen Eemland faciliteert zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, COPD, CVRM en op het gebied van GGZ, GLI en ouderenzorg.

Patiënten met een chronische aandoening maken vaak gebruik van verschillende zorgprofessionals. Onze zorgprogramma’s zijn er op gericht dat er een optimale afstemming is tussen de verschillende eerste- en tweedelijns zorgverleners en dat je als huisarts of praktijkmedewerker ondersteund wordt, zowel inhoudelijk als administratief/financieel vlak.

Op zorginhoudelijk vlak doet Huisartsen Eemland dit middels diverse scholingen, denktanks, inspiratieavonden, maar ook door gericht zorginhoudelijk advies op casuïstiek of zorgprogramma niveau.