Overlegtafel GGZ

De overlegtafel is een plek waar een huisarts of POH-GGZ cases of vragen kan indienen over patiënten met GGZ-problematiek. Misschien wil je advies, of ben je op zoek naar de plek waar jouw patiënt de best passende zorg kan krijgen (eventueel in combinatie met de huidige aanbieder).

De overlegtafel heeft elke week een halfuur om de ingediende cases te bespreken. Op deze manier maken we gebruik van ieders expertise. Omdat we elkaar kennen, creëren we kortere lijnen. Dit helpt in de doorstroom en heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Welke patiënten komen in aanmerking?

De overlegtafel is in de basis opgezet om patiënten van 18 jaar en ouder te bespreken, voor wie de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet duidelijk is. De patiënt moet daarom voldoen aan één van de volgende eisen.

 1. De patiënt is nog niet in zorg bij een GGZ-instelling.
 2. De patiënt heeft het diagnostiektraject doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling.
 3. Gedurende de behandeling is de huidige instelling niet voldoende voor de vraag van de patiënt.
 4. In de reguliere verwijsafspraken zijn blokkades.
 5. De patiënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum.

Een casus indienen

De overlegtafel komt elke dinsdag van 12.00 uur tot  12.30 uur digitaal bij elkaar, met uitzondering van de derde dinsdag van de maand. 

Casus indienen

 • Je krijgt bericht en een link naar de online vergadering wanneer jouw casus op de agenda staat.
 • Je presenteert de casus in 1 minuut. Iedereen zit al goed voorbereid aan tafel en heeft de casus doorgelezen. Deze minuut is om ieders geheugen op te frissen.
 • Je neemt deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg of begeleiding te bepalen en afspraken te maken.
 • Als verder overleg nodig is, krijg je de contactgegevens van de juiste persoon toegezonden.

Wie zitten er bij de overlegtafel?

De overlegtafel heeft vaste deelnemers. Aan tafel zitten:

 • BuurtzorgT
 • De Hoop GGZ
 • De Waag
 • GGz Centraal
 • GGz Hulp Online
 • Huisartsen Eemland
 • Indigo
 • Mindfit
 • MoleMann
 • NPI/Jellinek
 • Sinaï-centrum
 • Wijkteams Amersfoort