Regionale zorgprojecten

Wij werken samen in regionale projecten op meerdere niveaus: 

  • Domeinoverstijgend, als partner in Samen Sterker Eemland (SSE)
  • Huisartsenzorg/eerstelijnszorg in de regio Eemland
  • Wijksamenwerkingsverbanden, waarvan er 17 zijn in de regio Eemland 

Projecten die van belang zijn voor alle huisartsen in de hele regio worden vanuit HE gecoördineerd. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van zorg, ICT en praktijkvoering. Met deze projecten werken wij onder andere aan het verbeteren van de (ervaren) gezondheid van de inwoners in de regio Eemland, het vergroten van het werkplezier van jou als zorgprofessional en het efficiënt omgaan met de beperkte middelen die we met elkaar hebben.