Netwerkinformatiesysteem (NIS)

In het voorjaar van 2024 nemen we in de hele regio Eemland een netwerkinformatiesysteem (NIS) in gebruik. Wij zien dit als toekomstbestendige opvolger van de huidige keteninformatiesystemen (KIS). 

Een NIS ondersteunt de zorg aan patiënten die door zorgverleners uit meer disciplines en bij verschillende zorgorganisaties behandeld worden. Daar waar een KIS helpt bij het organiseren van chronische zorg, is er bij een NIS bredere samenwerking mogelijk: zowel in de somatiek en GGZ, als bij de zorg aan kwetsbare ouderen en bij GLI. 

Het NIS ondersteunt praktijken bij:

Communicatie

 • Afstemming tussen zorgverleners over een patiënt.
 • Communicatie met een patiënt waar meer zorgverleners bij betrokken zijn.
 • Consultatie van andere zorgverleners over een patiënt (afgestemd met HE Project Teleconsultatie).

Registratie

 • Het tonen van relevante zorggegevens uit de EPD’s van zorgverleners.
 • Registratie van zorggegevens in het NIS die niet getoond (kunnen) worden uit de EPD’s van zorgverleners.

Declaratie

  • Declaratie en financiële afhandeling van ketenzorg.
  • Financiële afhandeling van consultatie.

  Hoe het werkt

  Zowel de huisarts als de POH doen hun registraties in het HIS. Deze gegevens worden vervolgens in het NIS getoond en gedeeld met andere zorgverleners. Je werkt per patiënt samen met andere zorgverleners in een board, bijvoorbeeld een board voor diëtetiek of een board voor voetzorg. Je kunt ook de patiënt uitnodigen, bijvoorbeeld om meetwaarden door te geven. 

  Om te zorgen dat de gegevens vanuit het HIS in het NIS gespresenteerd worden, wordt gebruik gemaaakt van het Regionaal Data Platform (RDP). 


  Meer weten over het samenspel tussen HIS, NIS en RDP? Bekijk de factsheet


  Voordelen van het NIS

  • Eén van de grote voordelen is dat het werken met een NIS dubbelregistratie voorkomt. Alle betrokken zorgverleners registreren namelijk in hun eigen systeem, zoals het regionaal HIS Promedico. Er is dus geen extra systeem (zoals VitalHealth of Portavita) nodig.
  • Ook binnen de huisartsenpraktijk werk je met hetzelfde systeem. Op dit moment werkt de huisarts veelal in het HIS, en de POH in het KIS. In de nieuwe werkwijze registreren beide in het HIS. 
  • De communicatie over een patiënt verloopt laagdrempelig via één kanaal. In het NIS kunnen alle betrokken zorgverleners de bevindingen over de behandeling van de patiënt delen. Ook de patiënt zelf kan gegevens inzien en gegevens invoeren.

  Lees meer over waarom we overstappen naar het NIS


  Pilot

  Van oktober 2023 t/m januari 2024 hebben we een pilot uitgevoerd met de applicatie cBoards van Caresharing. Zes huisartsenpraktijken, en hun ketenpartners, hebben het systeem getest voor de keten diabetes. Zij hebben input geleverd voor over wat er nodig is om deze nieuwe werkwijze te implementeren in de hele regio Eemland. Zo hebben we op kleine schaal ervaring opgedaan, en kunnen we het systeem en de werkwijze optimaal inrichten.

  Implementatie bij de huisartsenpraktijk

  Het streven is dat op 1 juli 2024 alle huisartsenpraktijken zijn overgestapt op het NIS. Dit pakken we gefaseerd aan. Huisartsenpraktijken en ketenparters worden tijdig geïnformeerd over de planning, over wat er precies wijzigt en wat dat voor hen concreet betekent. Uiteraard kunnen zij rekenen op ondersteuning van Huisartsen Eemland.


  Binnen de huisartsenpraktijk doorloop je vijf stappen om het NIS in gebruik te nemen. Bekijk het stappenplan


  Meer informatie

  Speciaal voor huisartsenpraktijken in regio Eemland is er op HEweb een NIS pagina beschikbaar met alle relevante informatie over het NIS. Hier lees je meer over de planning en kun je antwoorden op veelgestelde vragen van huisartsen lezen en een webinar terugkijken. 

  Heb je vragen over de overstap naar het NIS? Of werk je al met NIS en loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  Contactformulier