Netwerkinformatiesysteem (NIS)

Huisartsen Eemland treft de voorbereidingen om in de hele regio Eemland een netwerkinformatiesysteem (NIS) in gebruik te nemen voor alle ketens. Wij zien dit als toekomstbestendige opvolger van de huidige keteninformatiesystemen (KIS). 

Een NIS ondersteunt de zorg aan patiënten die door zorgverleners uit meer disciplines en bij verschillende zorgorganisaties behandeld worden. Daar waar een KIS helpt bij het organiseren van chronische zorg, is er bij een NIS bredere samenwerking mogelijk: zowel in de somatiek en GGZ, als bij de zorg aan kwetsbare ouderen en bij GLI. 

Het NIS ondersteunt praktijken bij:

Communicatie

 • Tussen zorgverleners over een patiënt;
 • Communicatie met een patiënt waar meer zorgverleners bij betrokken zijn;
 • Consultatie van andere zorgverleners over een patiënt (afgestemd met HE Project Teleconsultatie).

Registratie

 • Het tonen van relevante zorggegevens uit de EPD’s van zorgverleners.
 • Registratie van zorggegevens in het NIS die niet getoond (kunnen) worden uit de EPD’s van zorgverleners.

Declaratie

  • Declaratie en financiële afhandeling van ketenzorg.
  • Financiële afhandeling van consultatie.

  Voordelen van het NIS

  • Eén van de grote voordelen is dat het werken met een NIS dubbelregistratie voorkomt. Alle betrokken zorgverleners registreren namelijk in hun eigen systeem, zoals het regionaal HIS Promedico. Het NIS is gekoppeld aan het systeem waar de registratie plaatsvindt. Er is dus geen extra systeem (zoals VitalHealth of Portavita) nodig, waarin zorgverleners veel gegevens opnieuw registreren. 
  • Ook binnen de praktijk werk je met hetzelfde systeem. Op dit moment werkt de huisarts veelal in het HIS, en de POH in het KIS. In de nieuwe werkwijze registreren beide in het HIS. 
  • De communicatie over een patiënt verloopt laagdrempelig via één kanaal. In het NIS kunnen alle betrokken zorgverleners de bevindingen over de behandeling van de patiënt delen. Ook de patiënt zelf kan gegevens inzien en gegevens invoeren.

  Selectietraject

  HE heeft samen met POH's en huisartsen een Programma van Eisen (PvE) opgesteld met eisen en wensen waar de opvolger van het KIS aan zou moeten voldoen. Dit PvE is aan drie leveranciers voorgelegd en er zijn door hen demo's verzorgd. Op basis van zorgvuldige selectie is besloten om een pilot te gaan opzetten met de applicatie cBoards van Caresharing. 

  Pilot: op kleine schaal ervaring opdoen

  In de pilot werken sinds oktober 2023 zes huisartsenpraktijken uit onze regio met dit nieuwe systeem. Zij testen dit voor de keten diabetes en denken mee over wat er nodig is om deze nieuwe werkwijze te implementeren in de hele regio Eemland. Zo doen we op kleine schaal ervaring op, waarmee we het systeem en de werkwijze optimaal in kunnen richten.

  Na de pilot

  De pilot loopt tot begin 2024. Het doel is om (op een nog te bepalen moment) in 2024 voor alle ketenzorgprogramma’s en met alle praktijken in de regio, over te stappen op het NIS. Wanneer dit gaat gebeuren hangt af van een aantal factoren. Eerst wordt besloten of de ervaringen in de pilot goed genoeg zijn om door te gaan met het gekozen platform. Op basis van de ervaringen in de pilot maken we een plan voor hoe we de overstap naar het NIS gaan organiseren en hoe we huisartsenpraktijken hier in gaan ondersteunen. 

  Meer weten?

  Via de HE-nieuwsbrief informeren wij praktijken over de voortgang van de pilot. Wanneer er meer bekend is over de verdere implementatie van het netwerkinformatiesysteem, worden praktijkhouders daar tijdig over geïnformeerd en bij betrokken. 

  Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar