Onze ambitie

Huisartsen Eemland is een coöperatie in de regio Eemland met 200 huisartsen als lid. Wij bieden onze leden ondersteuning op het gebied van zorg, zorgprogramma’s en praktijkvoering. Wij organiseren spoedzorg, investeren in samenwerkingsverbanden, delen kennis en bieden een uitgebreid nascholingsaanbod.

Onze missie

Wij ondersteunen en ontzorgen de huisartsen in de regio Eemland. Zodat zij zich vanuit hun regisseursfunctie kunnen richten op het bieden van persoonsgerichte zorg in elke levensfase van de patiënt.

Onze visie

Regio Eemland beschikt over sterke en kwalitatief goede huisartsenzorg, die de basis is voor een toegankelijke eerste lijn en goed georganiseerde zorgregio.​

​Wij gaan voor structurele samenwerking en organisatievorming in het belang van een sterke, kwalitatief goede en toegankelijke huisartsenzorg in de regio. Dit belang wordt gedeeld door onze zorgpartners. Er is sprake van samenhang en bundeling van kennis, mensen en middelen. Dit geeft ruimte aan modernisering en innovatie om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen. Hiermee houden we het werken in de huisartsenzorg aantrekkelijk.​

Onze basiswaarden

Wij werken doelgericht, met aandacht en motiveren elkaar. Wij houden voor ogen waar het echt om gaat: passende zorg die aansluit bij de persoon. ​Wij maken elkaar sterker.