Regionaal M365

Met het project Regionaal M365 biedt Huisartsen Eemland huisartsenpraktijken in de regio de mogelijkheid om de ICT-inrichting in de praktijk op een veilige en toekomstbestendige manier te organiseren.

Als je kiest voor implementatie van regionaal M365 dan hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid van jouw gegevens en die van de patiënt. Daarnaast maakt M365 het mogelijk om jouw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zo blijft er meer tijd over voor de patiënt. 

Extra voordelen van aansluiting M365 via Huisartsen Eemland

Je kunt als praktijk natuurlijk zelf M365 installeren. Een aansluiting via HE levert je echter nog een aantal extra voordelen op:

Samenwerking

 • Gemakkelijk met (bij het platform aangesloten) collega’s uit de regio communiceren (bellen & chatten), bestanden delen en samenwerken.
 • Gemakkelijk in contact komen met collega’s uit de zorggroep. E-mailgegevens en - indien gewenst - telefoonnummer zijn zichtbaar voor de deelnemers.
 • In vaste groepen (via Teams) samenwerken en kennis delen. Zowel binnen de praktijk als binnen de regio of met externen (samenwerkingspartners).
 • Wijkgericht samenwerken.

Organisatorisch

 • Je bent vrij om zelf keuzes qua inrichting voor jouw praktijk binnen een centrale basisopzet van M365 te maken.
 • Werkprocessen uniformeren en efficiënter inrichten, met behulp van slimme tools. Hiervoor worden toepassingen beschikbaar gesteld door HE. Denk aan een automatische herinnering als een protocol herzien moet worden, VIM-meldingen en de 4DKI vragenlijst die geautomatiseerd de score berekent.
 • Bundelkorting via HE en beperking van eenmalige migratiekosten.
 • Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunt meeliften op lessons learned van andere praktijken.
 • Je kan jouw M365 vraagstukken bespreken met collega's van andere praktijken. 
 • Voor technische ondersteuning kan je gebruik maken van de servicedesk van Arcus IT.

Ervaringen van huisartsenpraktijken 

Met de overstap naar M365 wilden wij onze bedrijfsvoering optimaliseren en voorbereid zijn op meer samenwerking binnen de regio. En belangrijker nog; we kunnen zaken delen met of lenen van collega's in de regio die ook met het regionaal M365 werken. Want waarom zou elke praktijk telkens opnieuw het wiel uitvinden?

David Schaap
Huisarts bij huisartsenpraktijk Tolgaarde

 

Wij zijn in de praktijk blij met de overstap naar M365. Het levert ons veel voordelen op. We kunnen werk en privé beter scheiden nu en whatsappgroepen en/of privé mail worden nauwelijks meer gebruikt. We hebben nu overal op een veilige manier toegang tot bestanden en protocollen. Er zijn korte lijntjes met collega's van andere praktijken in het HE-netwerk; zij zijn via de chat makkelijk te vinden en te benaderen. Het stimuleert onderlinge samenwerking.

Nicolet van Meijeren
Doktersassistent bij huisartsenpraktijk De Geer

 

We beginnen steeds meer mogelijkheden te ontdekken. Tijdens de scholing raakte ik geïnspireerd door de werkwijze van andere praktijken.

Suzanne van der Els
Huisarts bij huisartsenpraktijk Orion

Meer informatie

Speciaal voor huisartsenpraktijken in regio Eemland is er op HEweb een Regionaal M365 pagina beschikbaar met alle relevante informatie over Regionaal M365. Hier vind je o.a. best practices van praktijken die er al mee werken en handleidingen om regionaal M365 zelf in gebruik te nemen.

Heb je vragen over het Regionaal M365? Neem dan contact op met: 

Veelgestelde vragen

  • Met Regionaal M365 wordt het makkelijker om te voldoen aan de AVG-regelgeving.
  • Iedereen kan gebruik maken van een eigen beveiligd e-mailadres met professionele naamgeving. 
  • Iedereen heeft altijd, onafhankelijk van tijdstip, locatie en device, toegang tot bestanden.
  • Je werkt automatisch in nieuwste versies van bestanden. Je kunt gebruikmaken van versiegeschiedenis mocht dit noodzakelijk zijn (bijv. document terugzetten/verwijderde data terughalen).
  • Je kan samen met collega's tegelijkertijd in dezelfde bestanden werken. 
  • Je bent verzekerd van een toekomstbestendige, veilige en professionele inrichting van de ICT in de praktijk.
 • Klopt, je zou ook een eigen M365-omgeving kunnen inregelen. Toch is het slim om je aan te sluiten bij de HE-omgeving, omdat dit je extra voordelen oplevert, namelijk:

  • Gemakkelijk met (bij het platform aangesloten) collega’s uit de regio communiceren (bellen & chatten), bestanden delen en samenwerken.
  • Gemakkelijk in contact komen met collega’s uit de zorggroep. E-mailgegevens en wanneer gewenst ook telefoonnummer zijn zichtbaar voor de deelnemers.
  • In vaste groepen (via Teams) samenwerken en kennis delen. Zowel praktijk intern, als binnen de regio of met externen (samenwerkingspartners).
  • Personen met meerdere functies en werkgevers binnen HE kunnen onder één account werken (wanneer gewenst met meerdere mailadressen). Dit scheelt op regioniveau accountkosten (minder accounts in totaal) en maakt het voor de medewerkers makkelijker. Ze hoeven niet voor overleggen met een andere groep met een ander account in te loggen.
  • Wijkgericht samenwerken.
  • Werkprocessen uniformeren en efficiënter inrichten, middels slimme tools.
  • Bundelkorting via HE en beperking van eenmalige migratiekosten.
  • Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunt meeliften op lessons learned van andere praktijken.
 • Nee! Je kunt zelf instellen welke informatie enkel voor (bepaalde) praktijkmedewerkers te zien is en welke informatie je met de regio wilt delen. De praktijk heeft een eigen afgeschermd platform.

 • Ja! Onderstaande keuzes zijn per praktijk in te vullen:

  • Eigen keuze voor praktijkdomeinnaam (naam@praktijknaam.nl). 
  • Eigen (privé) mappenstructuur binnen de centraal bepaalde praktijkteams en praktijkkanalen.
  • Bepalen welke medewerker welke rechten en rollen krijgt toegewezen.
  • Kies zelf de best passende licentie per medewerker.
  • Bepaal zelf welke gezamenlijke of gedeelde mailboxen je wilt hebben.
  • Centraal bepaalde inrichting en beheer.
  • Gebruik maken van de technische ondersteuning van Arcus IT.
  • 2FA door buiten de praktijk en kantoor van de regio-organisatie (2FA is 2 factor authenticatie, een extra beveiligingsslag waarbij je je eigen identiteit kunt bewijzen door een app/sms op je telefoon).
  • Iedere medewerker krijgt een eigen Office-account.