Samenwerking met Meander Medisch Centrum

Huisartsen Eemland en het Meander Medisch Centrum werken samen om de coördinatie tussen huisartsenzorg en medisch specialistische zorg te bevorderen. Daarvoor zijn er in de regio verschillende afspraken en initiatieven. 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Lees hier het transmurale nieuws. 

Afspraken 

  • Regionale Transmurale afspraken zijn zorginhoudelijke (werk)afspraken die de samenwerking bevorderen tussen huisartsen en medisch specialisten, en soms ook zorgverleners in bijvoorbeeld de GGZ en ouderenzorg
  • Transmurale verwijsafspraken zijn samenwerkingsafspraken tussen Huisartsen Eemland en Meander Medisch Centrum. Hiermee willen we de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en de assistentes ondersteunen. Bovendien biedt dit ook duidelijkheid voor de patiënt.

Initiatieven

  • Enkele keren per jaar worden HASP-el bijeenkomsten georganiseerd: scholings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor huisartsen en specialisten in de regio Eemland en Baarn. 
  • Daarnaast zijn er informele ontmoetingsmomenten voor huisartsen en specialisten. 
  • In de loop van 2024 kunnen huisartsen en specialisten klachten en complimenten over de samenwerking doorgeven via een formulier op deze website. Speelt er op dit moment een probleem en kom je er als specialist en huisarts samen niet uit? Neem dan contact op met het Transmuraal Team

Contact met het Transmuraal Team

Heb je suggesties om de samenwerking te verbeteren of vragen? Neem contact op met één van de leden van het Transmuraal Team:

Kaderhuisarts bewegingsapparaat, medisch coördinator transmurale zorg, Huisartsen Eemland

Huisarts, medisch coördinator transmurale zorg, Huisartsen Eemland 

Klinisch chemicus Meander Medisch Centrum, medisch coördinator transmurale zorg. 

, Relatiemanager 1e lijn, Meander Medisch Centrum