GGZ

Ruim 40% van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Soms kort en soms langdurig. In regio Eemland groeit de vraag naar zorg en ondersteuning. In dit zorgprogramma ondersteunen we huisartsenpraktijken daarbij.  

Samen sterker

Met de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin het oplossen van de GGZ-wachtlijsten een centraal thema is, wil Huisartsen Eemland met de partners van Samen Sterker invulling geven aan de gezamenlijke ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De toegankelijkheid van de Geestelijke Gezondheidszorg vormt daarin een apart en voor de huisartsenzorg belangrijk onderwerp.

Het vormgeven van mentale gezondheidscentra (MG), met als belangrijke functionaliteit het Verkennende Gesprek (VG), wordt gezien als essentieel om te kunnen komen tot vermindering van de wachttijden. Met de partners vanuit Samen Sterker werkt Huisartsen Eemland aan verdere uitwerking hiervan. 

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Hieronder vind je het aanbod voor GGZ gericht op volwassenen. We hebben ook een aanbod voor jeugd-GGZ.

  • De overlegtafel                       

Bij de Overlegtafel bespreken we wekelijks digitaal in een half uur patiënten. Je kan hier een onderwerp of casus aanleveren. Lees meer over de overlegtafel 

  • E-health

Via het programma Minddistrict bieden wij e-healthmodules aan. Hier vind je een breed aanbod aan modules gericht op de hulpvraag van de patiënt. Deze kan de patiënt, al dan niet samen met de behandelaar, doorlopen.   

  • Consultatieteam GGZ

Er is een consultatieteam, bestaande uit psychiaters, psychologen en psychotherapeuten en een seksuoloog. Je kunt hen consulteren als je ondersteuning wil in de zorg voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan advies over een vervolgtraject en/of verwijzing, een medicatie-advies of advies over verdere aanpak bij stagnatie van de behandeling. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het consultatieteam. Je kunt een consultatie aanvragen via ZorgDomein.

  • Scholing

Er worden scholingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de POH-GGZ en huisartsen. 

Actueel nieuws

Crisis door overmatig middelengebruik? VIT van Jellinek kan helpen

Het Verslavings Interventie Team (VIT) kan ingezet worden voor patiënten in Amersfoort, die nog niet in behandeling zijn bij Jellinek. 
Lees verder

Geen wachtlijst bij online GGZ hulp

De Hoop GGZ en GGz Centraal bieden beiden online GGZ hulp voor verschillende hulpvragen. Zij hebben geen wachttijd. 
Lees verder

Naar het nieuwsoverzicht