GGZ

Wat doet HE voor huisartsenpraktijken?

Hieronder vind je het aanbod voor GGZ gericht op volwassenen. We hebben ook een aanbod voor jeugd-GGZ.

Consultatiemogelijkheden

  • Bij de overlegtafel bespreken we wekelijks digitaal in een half uur patiënten. Je kan hier een onderwerp of casus aanleveren. Lees meer over de overlegtafel 
  • Er is een consultatieteam GGZ bestaande uit psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en een seksuoloog. Je kunt hen consulteren als je ondersteuning wil in de zorg voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan advies over een vervolgtraject en/of verwijzing, een medicatie-advies of advies over verdere aanpak bij stagnatie van de behandeling. Je kunt een consultatie aanvragen via ZorgDomein.
  • Voor algemene vragen kun je terecht zorgprogrammacoördinator Josien van den Berg en kaderhuisarts Marjolein van den Brink. Hun contactgegevens vind je hiernaast aan de rechterkant. 

E-health

Met het programma Karify bieden wij e-healthmodules aan. Hier vind je een breed aanbod aan modules gericht op de hulpvraag van de patiënt. Deze kan de patiënt, al dan niet samen met de behandelaar, doorlopen. 

Scholing

Er worden scholingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de POH-GGZ en huisartsen. 

Folders voor patiënten 

GGZ folder voor volwassenen


Samen sterker

Met de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin het oplossen van de GGZ-wachtlijsten een centraal thema is, wil Huisartsen Eemland met de partners van Samen Sterker invulling geven aan de gezamenlijke ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg vormt daarin een apart en voor de huisartsenzorg belangrijk onderwerp.

Het vormgeven van mentale gezondheidsnetwerken (MG), met als belangrijke functionaliteit het Verkennende Gesprek (VG), wordt gezien als essentieel om te kunnen komen tot vermindering van de wachttijden. Met de partners vanuit Samen Sterker werkt Huisartsen Eemland aan verdere uitwerking hiervan. 

Actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht