RTA en werkafspraken

RTA zijn regionale transmurale afspraken. Het betreft (werk)afspraken voor de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten die voor het merendeel zijn verbonden aan het Meander MC, maar ook aan andere instellingen voor o.a. GGZ en ouderenzorg.

Lees meer over RTA en hoe deze tot stand komen

Transmuraal nieuws

Maak een keuze in het menu.