Adviescommissies

Huisartsen Eemland is een organisatie voor en door huisartsen. Wij hebben verschillende adviescommissies waarin huisartsen vertegenwoordigd zijn. In deze commissies bespreken de deelnemers nieuwe ontwikkelingen, worden plannen getoetst en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan HE.  

HAP-commissie 

De HAP-commissie (HAPcie) bestaat uit een aantal huisartsen die zich inzetten om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de spoedzorg. De HAPcie spant zich graag in om de HAP en de spoedzorg optimaal te laten werken. De HAPcie is een brede afspiegeling vanuit de regio en verdeeld over de gebieden van regio Eemland. Naast de praktijkhouders zijn ook de waarnemers vertegenwoordigd. 

Heb je vragen, suggesties of wil je iets betekenen voor de HAP-commissie? Neem dan contact met hen op.


Financiële commissie

De huisartsen in de financiële commissie zijn klankbord voor de HE-directie over onderwerpen die betrekking hebben op de financiering van de huisartsenzorg. Denk aan contracten en financiering van de huisartsenpraktijken.

Strategisch Informatie Beraad (SIB)

In het Strategisch Informatie Beraad (SIB) zijn huisartsen, het HE ICT-team, de algemeen directeur van HE en projectleiders vertegenwoordigd. Met elkaar organiseren zij de verbinding tussen de huisartsen en de ICT-projectleiders om de wensen van huisartsen goed te vertalen naar ICT-oplossingen. Zo ontwikkelen we diensten die aansluiten bij de behoefte van de huisarts en werken in de praktijk. 

Heb je interesse om deel te nemen aan het SIB of heb je een vraag? Neem dan contact met heb op.

CMIO 

De ICT-ontwikkelingen in de huisartsenzorg in de regio Eemland volgen elkaar in rap tempo op. Vanuit HE ondersteunen wij huisartsen met digitalisering om zo de praktijkorganisatie te kunnen verbeteren en meer tijd over te houden voor de patiënt. De Chief Medical Information Officer (CMIO) is een huisarts (lid HCE) die de schakel vormt tussen de huisartsenzrog en digitalisering. De CMIO adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van HE over ICT-gerelateerde onderwerpen. 

Heb je vragen aan de CMIO of heb je interesse om deze rol samen met onze CMIO te vervullen? Neem dan contact op.

De CMIO is de schakel tussen de huisartsenzorg en digitalisering

MTVP klankbordgroep

In deze klankbordgroep zijn alle functies in de huisartsenpraktijk vertegenwoordigd. Met elkaar bespreken de leden van de klankbordgroep MTVP de aanpak en inzet van MTVP voor deelnemende praktijken in de regio.