Organisatie en voorbereiding FTO

Om huisartsen en apothekers in de regio Eemland te ondersteunen in de organisatie en voorbereiding van FTO, is begin 2024 een projectgroep gestart. Huisartsen Eemland wil de FTO-groepen onder andere faciliteren in een aantal onderwerpen die je in FTO-overleggen kunt gebruiken als spiegelinformatie. Met dit project willen we de kwaliteit van deze overleggen bevorderen.

In maart verwachten we hier meer over te kunnen delen. Heb je alvast een vraag? Neem dan contact op met projectleider Tirza Volk, via t.volk@huisartseneemland.nl.