Organisatie en voorbereiding FTO

Om huisartsen en apothekers in de regio Eemland te ondersteunen in de organisatie en voorbereiding van FTO, is begin 2024 een projectgroep gestart. Huisartsen Eemland wil de FTO-groepen onder andere faciliteren in een aantal onderwerpen die je in FTO-overleggen kunt gebruiken als spiegelinformatie. Met dit project willen we de kwaliteit van deze overleggen bevorderen.

In de loop van tijd verwachten we hier meer over te kunnen delen. Heb je alvast een vraag? Neem dan contact op met projectleider Tirza Volk, via t.volk@huisartseneemland.nl.

FTO presentaties

Het eerste FTO is reeds voorbereid, met als onderwerp Atriumfibrilleren. Dit FTO is opgesteld door onze kaderhuisartsen en apothekers vanuit Apothekers Coöperatie Eemland (ACE). 

Bekijk hier de presentatie van het FTO Atriumfibrilleren:
FTO atriumfibrilleren HE def 110324.pptx

Keuze FTO-niveau 3 of 4 in 2024

Per 2024 is er een nieuwe module voor het FTO binnen de contracten van de huisartsen. Zilveren Kruis wil het niveau van de FTO’s stimuleren. Als huisarts dien je daarom aan te geven welk niveau je komend jaar wilt nastreven. Voor apotheken geldt dat het niveau van het FTO mede bepalend is voor het kwaliteitsprofiel waarin een apotheek valt. Deze profielen hebben invloed op de receptregelvergoeding. Om een keuze te kunnen maken voor een niveau is het goed de kosten en baten te vergelijken tussen de twee profielen.

Bekijk hier de verschillen tussne niveau 3 en 4: Keuze FTO-niveau 3 of 4.2024.pdf