Regionale Transmurale Afspraken

Net als bij vele specialisten, hanteert ook Huisartsen Eemland talrijke afkortingen. In dit nieuwsbericht lichten we de afkorting RTA toe. Wat betekent het? En wat betekent het voor jou? 

Wat is een RTA?

RTA staat voor Regionale Transmurale Afspraak. Deze (werk)afspraken bevorderen de samenwerking tussen de huisartsen in Eemland en de medisch specialisten die voornamelijk verbonden zijn aan het Meander Medisch Centrum, maar ook aan andere instellingen, zoals in de GGZ en de ouderenzorg. Veel van deze afspraken, die oorspronkelijk zijn opgesteld ten tijde van de Stichting MCCE (Medisch Coördinerend Centrum Eemland), zijn inmiddels verouderd. Momenteel zijn we actief bezig met de herziening van deze werkafspraken.

Wat staat er in een RTA?

RTA’s zijn gebaseerd op landelijke (NHG-)standaarden en richtlijnen en beschrijven hun toepassing in de regio Eemland. Ze bevatten onder andere informatie over inclusiecriteria voor spoed en verwijzing, het traject in het ziekenhuis voor de patiënt en verwachte informatie vanuit het ziekenhuis. Ze vormen de basis voor verwijsstromen en informatie in ZorgDomein. Bekijk de RTA’s hier.

Herziene RTA’s 

Een herziene RTA wordt altijd op de ledenvergadering van de HCE besproken en wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief van Huisartsen Eemland. Recente voorbeelden zijn de RTA Herniapoli en de RTA Beroerte.

Herzieningsproces

Alle RTA’s worden gezamenlijk herzien door (kader)huisartsen en specialisten. Zo zijn de kaderhuisartsen hart-en vaatziekten met de cardiologen en de kaderhuisartsen urogynaecologie met de urologen de RTA’s aan het herzien. Wanneer een HASP-el (HuisArtsen-SPecialisten) scholingsavond met een vakgroep wordt voorbereid, wordt deze gelegenheid aangegrepen om de desbetreffende RTA’s te bespreken. Dit versterkt de onderlinge samenwerking en verhoogt het werkplezier.

Meeschrijven?

Lijkt het jou ook leuk om mee te schrijven aan een RTA? Laat het Judith en Ismene weten:  en/of . Vacatiegelden zijn beschikbaar.