Meedenkconsult

Heb je een medisch-inhoudelijke vraag over een patiënt die (nog) niet onder behandeling is van een medisch specialist? Vraag dan een meedenkconsult aan bij het Meander Medisch Centrum.

Het meedenkconsult is beschikbaar voor 13 specialismen in het Meander, bijvoorbeeld voor:

 • Advies over (aanvullende) diagnostiek
 • Meedenken bij een behandeling
 • Ter geruststelling van de patiënt bij aanhoudende vragen
 • Afstemmen of (en naar wie) verwijzing nodig is  

Samen met het Meander Medisch Centrum en na onderhandeling met Zilveren Kruis maken we dit mogelijk. We hopen hiermee verwijzingen te voorkomen, de kennis van huisartsen te vergroten én patiënten dichter bij huis te helpen. 

Het meedenkconsult heeft voordelen voor alle partijen. Huisarts en specialist hebben contact op een moment dat het hen uitkomt en de patiënt wordt in veel gevallen een ziekenhuisbezoek bespaard.

Ilse Mesman, huisarts in Barneveld

Meerwaarde voor zorgverlener én patiënt

Zorgverlener

 • Huisarts en medisch specialist ontvangen een vergoeding.
 • Huisartsen Eemland zorgt per kwartaal voor declaratie bij de zorgverzekeraar en uitbetaling naar de huisarts(praktijk). Je hoeft hier niets voor te doen.
 • Wachtlijsten voor poli-afspraken nemen af.
 • Huisarts en specialist voeren het meedenkconsult uit op een zelfgekozen moment.
 • Het zorgt voor minder telefonisch overleg en dus minder ongewenste storingen tijdens het spreekuur.
 • Het voorkomt onterechte verwijzingen en bevordert optimale verwijzingen (juiste zorg op de juiste plek).

Patiënt

 • De kosten van het meedenkconsult vallen niet onder het eigen risico van de patiënt.
 • Als een vraag via het meedenkconsult beantwoord kan worden, komt de patiënt niet op de wachtlijst voor een poli-afspraak. 
 • De patiënt heeft sneller duidelijkheid en kan door de huisarts op korte termijn van advies worden voorzien en/ of worden gerustgesteld. 

Hoe het werkt

Download: Proces aanvragen meedenkconsult bij het Meander

 • Je stelt een eenduidige adviesvraag in ZorgDomein via de functionaliteit 'Advies' (één aanvraag per meedenkconsult). Stuur relevante voorgeschiedenis, diagnostiek of medicatie mee of verwijs indien diagnostiek gedaan is naar VIP Meander.
 • Binnen drie werkdagen ontvang je antwoord van de medisch specialist. Dit komt automatisch via edifact in je postbus in je HIS. 
 • Indien het advies in de beantwoording van het meedenkconsult luidt ‘verwijzen’, dan is het belangrijk dat de hulpvraag in de verwijsbrief opnieuw wordt omschreven. Er kan niet worden gerefereerd aan de inhoud van het meedenkconsult. Dit verandert vanaf 2026 bij de introductie van het nieuwe Meander EPD.
 • Om het effect van het digitaal meedenkconsult goed te kunnen monitoren, is het belangrijk dat je de vraag beantwoordt wat je gedaan zou hebben indien je niet de beschikking over het meedenkconsult had gehad, en dat je geen meedenkconsult stuurt voor patiënten die in behandeling zijn bij de specialist.

Let op bij declareren teledermatologie:

Teledermatologie bij Meander Medisch Centrum valt onder het meedenkconsult en wordt ook als zodanig gedeclareerd. Het is niet toegestaan om hier apart een verrichting voor te declareren als het meedenkconsult bij het Meander wordt aangevraagd.

 • Wanneer je teledermatologie alleen bij het Meander doet, is het advies daarom dat je het tarief teledermatologie deactiveert in je HIS.
 • Vraag je teledermatologie aan bij een ander ziekenhuis, dan kun je de verrichting teledermatologie declareren zoals je gewend was, mits je voldoet aan de daarvoor gestelde criteria van de zorgverzekeraar. Het tarief teledermatologie hoef je dan niet te deactiveren in je HIS. 

Het meedenkconsult biedt goede zorg mét de tweedelijn, maar niet ín de tweedelijn. Zo gaan huisarts en specialist samen voor de juiste zorg op de juiste plek.

Maarten van Gemert, neuroloog Meander MC

Veelgestelde vragen

 • Nee, het digitaal meedenkconsult is niet geschikt in geval van spoed. Neem contact op met de dienstdoende specialist via de huisartsenlijn op 033-850 8701.

 • Indien de vraag gaat over een probleem waarvoor deze patiënt in ketenzorg is, mag er geen meedenkconsult worden aangevraagd. Stel je vraag dan via het NIS/Boards.

  Is je patiënt in ketenzorg, maar gaat de vraag over een ander probleem dan waar hij/zij voor in ketenzorg is, dan kun je wel een meedenkconsult aanvragen.

 • Stel je vraag via Zorgmail of neem contact op met de dienstdoende specialist via de huisartsenlijn op 033-8508701. Een aantal medisch specialisten gebruikt ook Siilo.

  (We verwachten medio juni een werkinstructie te kunnen delen voor het gebruik van zorgmail, tot die tijd kun je telefonisch contact opnemen met de poli).

 • Nee, de afspraken worden nu (nog) regionaal tussen ziekenhuis, de regionale huisartsenorganisatie en de zorgverzekeraar gemaakt. Er is nog geen mogelijkheid om dit regio-overstijgend te doen.
  In opvolging van dit project kijken we naar mogelijkheden voor met name de ziekenhuizen Gelderse Vallei en Jansdal. Indien hier nieuws over is, delen we dit via de gebruikelijke kanalen.

 • Huisartsen Eemland zorgt voor de declaratie bij de zorgverzekeraar en uitbetaling naar de huisarts(praktijk). Declaratie en uitbetaling vinden achteraf éénmaal per kwartaal plaats. Je hoeft hier niets voor te doen.

 • Teledermatologie valt onder het meedenkconsult en wordt ook als zodanig gedeclareerd. Het is niet toegestaan om hier apart een verrichting voor aan te maken en te declareren.

  Vraag je teledermatologie aan bij een ander ziekenhuis dan het Meander?

  Dan kun je de verrichting teledermatologie declareren zoals je gewend was, mits je voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Je hoeft dit dan niet te deactiveren in je HIS. 

  Doe je teledermatologie alleen bij het Meander? 

  Dan is het advies dat je het tarief teledermatologie deactiveert in je HIS.

  In Promedico doe je dat als volgt:

  1. Ga naar onderhoud
  2. Tarieven
  3. Verrichtingen
  4. Vink teledermatologie aan
  5. Kies voor deactiveren (zie onderstaand screenshot)

 • Neem contact op met de afdeling service via info@huisartseneemland.nl of 085-7733144.

 • Neem contact op met de afdeling support van ZorgDomein via: Een aanvraag indienen – ZorgDomein of telefonisch 020-4715282.

  Kom je er met ZorgDomein niet uit neem dan contact op met de afdeling service van Huisartsen Eemland via info@huisartseneemland.nl of 085-7733144.