Dermatologie

Het project dermatologie is er op gericht dat de huisarts voldoende kennis en ervaring heeft om zelf volgens de richtlijnen te diagnosticeren en te behandelen op het gebied van (pre-)maligne dermatologie. Hierbij wordt uitgegaan van zorg die past binnen de eerstelijn, het is nadrukkelijk geen verplaatsing van zorg vanuit de tweedelijn. 

Doel van het project is om de kwaliteit van diagnose, behandeling en verwijsaanvraag binnen de eerstelijn voor patiënten met een zorgvraag op het gebied van (pre-)maligne dermatologie te verbeteren. Dat draagt er aan bij dat een patiënt zoveel mogelijk bij de huisarts de juiste zorg krijgt passend bij de NHG richtlijnen, en alleen als dat noodzakelijk is wordt verwezen naar de tweedelijn.

Dan is voor patiënten de zorg dicht bij huis beschikbaar en blijft de tweedelijnszorg toegankelijk voor hoog complexe zorg. Met een verwachte grote toename aan dermatologische vragen, premaligne in het bijzonder, is dit essentieel om de zorg toegankelijk te houden.  

Zorgpaden dermatologie

Door huisartsen en dermatologen van het Meander zijn zorgpaden ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling van actinische keratose, basaalcelcarinoom en gepigmenteerde huidafwijkingen.  

Naar de zorgpaden

Huisarts-ambassadeur

Voor de implementatie van deze zorgpaden zijn er binnen een wijk huisarts-ambassadeurs aangesteld die de huisartsen meeneemt in de kennis en vaardigheden die bij de huisarts horen (binnen de kaders van het zorgpad). Deze huisarts-ambassadeur heeft maandelijks een intervisie met een dermatoloog uit het Meander MC om de vragen van huisartsen over de zorgpaden te beantwoorden.

Van april 2024 tot april 2025 zijn negen huisarts-ambassadeurs actief in acht wijken van de regio Eemland:

  • Leusden: Marnix van der Leest
  • Nijkerk: Charlotte van Krevel
  • Barneveld: Renske Hoekstra
  • Scherpenzeel: Anouk Roemer
  • Soest: Leo Weusten en Caroline Bakker
  • Amersfoort Zielhorst: Lideke Dun
  • Amersfoort Oost: Mariëlle Bergmeijer
  • Amersfoort SSKK: David Frank

Vanaf januari 2025 t/m december 2025 is er ruimte voor acht nieuwe wijken om een huisarts-ambassadeur aan te stellen.