Basiswondzorg in de huisartsenpraktijk

Het project 'Basiswondzorg in de huisartsenpraktijk in regio Eemland’ heeft als doel om doelmatige en kwalitatief goede basiswondzorg te leveren aan patiënten in regio Eemland.

In dit project werken ketenpartners in de 1ste, 2de en 3de lijnszorg samen. Zo werkt Huisartsen Eemland samen met o.a. specialisten uit Meander (dermatologie en vaatchirurgie), specialisten van Davinci Eemland en met wondverpleegkundigen en wondconsulenten vanuit de thuiszorgorganisaties. Daarbij stemmen wij af met apothekers coöperatie Eemland en VVT-instellingen in de regio.

Wat willen we bereiken?  

  • Tijdige diagnostiek.
  • Betere behandelresultaten tegen lagere kosten.
  • Optimale patiënttevredenheid.
  • Minder ziektelast patiënt (verbeterde patiëntervaring en kwaliteit van zorg).
  • Meer werkplezier bij zorgverleners door betere logistieke inrichting.
  • Minder verwijzingen en verspillingen.
  • Duidelijke en uniforme richtlijnen en kaders (samenwerking en duidelijke processen en verbeterde kwaliteit van zorg en werkplezier zorgprofessionals).

Scholing

Met de wondzorg scholingen voor huisartsen en zorgmedewerkers verbetert de deskundigheid in de huisartsenpraktijk op het gebied van wondzorg en wordt de wondbehandeling vanuit de juiste diagnostiek ingezet. 

De scholingen vinden begin 2024 plaats voor in elk geval één huisarts per praktijk (voor bepalen diagnostiek) met daarbij een zorgprofessional uit de praktijk, zoals een doktersassistent, SOH, POH of VS (voor de verzorging van de wond). Deelname is gratis. 

Aanmelden scholing