ZonMw subsidie voor voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Woensdag 10 januari 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/zonmw-subsidie-voor-voorbereiding-versterking-eerstelijnszorg/

Huisartsen Eemland heeft samen met PZE (paramedici) de thuiszorgorganisaties* in Eemland en ACE (apothekers) een subsidie gekregen vanuit ZonMw om de eerstelijnszorg te gaan versterken. Hiermee kunnen we voorbereidingen treffen om de landelijke visie op eerstelijnszorg 2030 regionaal te implementeren. Halverwege 2024 komt er een vervolgsubsidie, waar de uitvoering centraal staat.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door 

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ een belangrijk hoofdstuk. Het doel is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle burgers die deze zorg nodig hebben. 

Betrokken organisaties treffen elkaar individueel in de wijk of participeren in lokale projecten of netwerken. Momenteel is er nog geen structurele samenwerking tussen alle eerstelijns partners gezamenlijk. Met hulp van de subsidie moet hierin verandering komen.

Het project is een onderdeel van het ZonMw programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.

Aanpak

In de komende periode, tot juni 2024, wordt gewerkt aan de volgende vier mijlpalen:

  1. Komen tot een goed georganiseerde en gemandateerde organisatie per eerstelijnspartner. 
  2. Komen tot een multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg met de betreffende eerstelijnspartners, passend bij de 'visie eerstelijnszorg 2030'. 
  3. De verbinding leggen met gezondheidsakkoord Samen Sterker Eemland. 
  4. Het voorbereiden van de operationalisering van de samenwerking (uitvoeringsprogramma).

Verkenning uitbreiding partners

Bij de vervolgsubsidieronde in 2024, waarbij het uitvoeringsprogramma centraal staat, is de ambitie om een bredere betrokkenheid van eerstelijnspartners en sociaal domein (sociaal werk/maatschappelijke dienstverlening) te realiseren. 

*de thuiszorgorganisaties worden vertegenwoordigd door Beweging 3.0. en Silverein