Tussentijdse evaluatie pilot radiologie

Maandag 08 juli 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/update-pilot-radiologie2/

Onlangs is de werkgroep ELD radiologie weer bij elkaar gekomen om de pilot, die inmiddels een half jaar loopt, te evalueren. Tijd voor de update!

De cijfers laten zien dat ongeveer 50% van de patiënten met een aanvraag voor een foto na de uitslag naar huis kan gaan, zonder zich te hoeven melden bij de SEH voor behandeling. De radiologen ervaren de betrouwbaarheid en sensitiviteit van de Gleamer heel hoog en dus zeer positief!

Vanuit deze tussentijdse evaluatie zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen:

Telefonisch aanmelden van de patiënt:
Het is belangrijk dat de huisarts, ELV of PA de patiënt eerst telefonisch aanmeldt bij de laborant, voordat de patiënt de spreekkamer verlaat en zich al meldt bij de balie van de SEH. Dit om te voorkomen dat de patiënt onnodig lang in de wachtkamer moet wachten.

Voorvertoning meegeven aan patiënt die de volgende dag de foto laat maken:
Graag altijd de voorvertoning meegeven aan de patiënt door de huisarts, ELV of PA. Dus ook als de patiënt de volgende dag terug mag komen voor het laten maken van de foto, bijv. als de patiënt na 21:00u 's avonds gezien wordt en het niet direct nodig is hem te verwijzen naar de SEH.

    • voor de doordeweekse dagen: de patiënt meldt zich bij de balie van de radiologie tijdens de reguliere openingstijden
    • voor tijdens het weekend: de patiënt meldt zich bij de balie van de HAP; de baliemedewerker belt met de laborant en het stroomschema wordt verder gevolgd

Bij toch een # geconstateerd door de radioloog:
Bij een klein percentage komt het voor dat door de radioloog die altijd alle foto’s nabeoordeelt en verslaat, wel een breuk constateert. Als dit tijdens de ANW-uren voorkomt, dan wordt het regieteam van de huisartsenspoedpost gebeld door de radiologie met het verzoek de patiënt in te lichten dat hij zich alsnog moet melden bij de balie van de SEH. De patiënt heeft geen verwijzing nodig. Wel is het fijn als de SEH op de hoogte wordt gesteld van zijn komst.

Tot slot een handigheidje

Op alle bureaubladen van de pc's in de spreekkamers op de hap is een mapje te vinden met daarin het stroomschema en alle folders (in de 3 talen) zodat de huisarts zelf op een vlotte manier de informatie kan opzoeken en een folder kan uitdraaien en meegeven aan de patiënt.

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail aan Tirza Volk: t.volk@huisartseneemland.nl.