Pilot: warme overdracht van palliatieve patiënten

Vrijdag 29 maart 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/pilot-warme-overdracht-van-palliatieve-patienten/

Na een succesvolle pilot in het UMCU samen met RHO Unicum, zijn wij blij om te kunnen melden dat Huisartsen Eemland en het Meander MC vanaf april een pilot gaat starten om de zorg tijdens de crisisopnames in de palliatieve fase te verbeteren en heropnames te voorkomen. Dit gaan we doen door de kennis van de huisarts actief het ziekenhuis binnen te brengen bij opname en vice versa bij ontslag.

Huisartsen in onze regio ontvangen het uitgebreide plan via de mail.

In het kort gaat het om: 

  • Een palliatieve patiënt raakt in een symptomatische crisis en wordt opgenomen in het Meander.
  • Op de eerste werkdag na de spoedopname hebben de zaalarts en de huisarts een kort telefonisch overleg. Zo zijn de hulpverleners in het ziekenhuis in staat om de belangen van patiënt en de kennis van thuis goed mee te wegen in het nemen van medische beslissingen. En zij kunnen beter bepalen welke zorg nodig is voordat de patiënt naar huis kan.
  • In aanloop naar het ontslag wordt de huisarts uitgenodigd om digitaal aan te sluiten bij het MDO (indien het Palliatief Advies Team betrokken is). Indien deelname aan MDO niet mogelijk is, vindt er telefonisch overleg plaats om te zorgen voor een warme overdracht.

Door de combinatie van deze interventies verwachten we dat de zorg verbetert en dat mogelijk heropname voorkomen kan worden. Bij de eerdere pilot in het UMC Utrecht was het aantal heropnames binnen 28 dagen afgenomen met 43%.

Omdat het om een pilot gaat, zullen de aantallen per praktijk beperkt zijn. We zijn daarom heel benieuwd naar jullie ervaringen met deze vorm van samenwerking. Je kan je ervaringen en verbeterpunten delen met onze kaderhuisarts palliatieve zorg, Mariska Albracht (m.albracht@huisartseneemland.nl) of met onze medisch coördinator transmurale zorg, Ismene Tchaoussoglou (ismene@huisartseneemland.nl).