Nieuw: betaaltitel behandelwensengesprek

Maandag 12 februari 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/nieuw-betaaltitel-behandelwensengesprek/

Door: Mariska Albracht en Marieke de Korte

Om gesprekken over het levenseinde te stimuleren heeft Zilveren Kruis sinds 1 januari 2024 voor behandelwensgesprekken een aparte prestatie. Het is een nieuwe module die je als praktijk afsluit: Prestatie Behandelwensgesprekken - Zilveren Kruis.

We zijn hier blij mee en denken dat de stimuleringsgelden die Huisartsen Eemland vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor de vergoeding van ACP gesprekken, er aan bijgedragen hebben dat dit nu mogelijk is.

De prestatie is een overeenkomst tussen de praktijk en Zilveren Kruis, waarbij de praktijk aan voorwaarden moet voldoen die in de prestatie beschreven staan.

Tarieven behandelwensengesprek:

  • 31244 Eerste behandelwensgesprek per verrichting: € 90,03
  • 31242 Vervolg behandelwensgesprek per verrichting: € 45,00

HE heeft geen invloed op de voorwaarden die Zilveren Kruis stelt.
Toch hebben wij zelf en ook vanuit de praktijk intussen een aantal opmerkingen over de prestatie. We hebben deze voorgelegd aan de LHV. We delen dit vast met jullie omdat er mogelijk bij meer mensen vragen oprijzen:

  • Je voert als huisarts het behandelwensgesprek. Onder jouw regie kunnen ook andere professionals het gesprek voeren zoals de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistent (PA). De huisarts mag de verrichting declareren, de POH-S niet.
  • De POH-S kan een belangrijke rol vervullen in de voorbereiding van het behandelwensen gesprek. Deze uren worden vergoed uit ‘Module kwetsbare ouderen’ en voor niet-kwetsbare ouderen uit de module taakdelegratie.
  • Het behandelwensengesprek en vervolg behandelwensengesprek mogen elk 1x per jaar gedeclareerd worden.

Als er meer duidelijk wordt over de voorwaarden, dan zullen we dat communiceren via de nieuwsbrief.

Voor de inhoud van het gesprek kan je bijvoorbeeld gebruik maken van dit formulier. Niet bedoeld als afvinklijstje, maar het kan gebruikt worden als leidraad.

Voor de voorbereiding van het gesprek kan je de patiënt wijzen op keuzehulp Thuisarts.nl, HE heeft een folder ‘praten over behandelwensen en behandelgrenzen’ die je mee kunt geven aan de patiënt. De in het Samen Sterker Eemland project gemaakte wachtkamerfolder ‘nadenken en praten over de laatste levensfase’ is ook via HE te bestellen.

Laatste belangrijke tip: schijf op de probleemregel van ICPCA20 wel/niet reanimeren, wel/niet insturen/IC, wel/niet beademen. De SOEP is 3 maanden zichtbaar via LSP, de probleemregels blijven wel zichtbaar.