NHGDoc als hulplijn tijdens het spreekuur

Vrijdag 24 mei 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/nhgdoc-als-hulplijn-tijdens-het-spreekuur/

Wist je dat, wanneer je praktijk is aangesloten bij het Regionaal HIS, je ook gebruik kunt maken van NHGDoc? Huisartsen Eemland heeft hierover afspraken gemaakt met Promedico en ExpertDoc. 

NHGDoc in het kort

NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem, geïntegreerd in het HIS. Informatie in het patiëntendossier wordt automatisch vergeleken met de aanbevelingen in de NHG-Richtlijnen op het gebied van dossier, beleid en medicatie. Wanneer er een verschil is tussen de aanbevelingen in de richtlijn en de informatie in het dossier, volgt een melding en advies.

Lees meer over NHGDoc

Meerwaarde van NHGDoc 

Vanuit TBHZ zijn tien praktijken aan de slag gegaan met het project NHGDoc. Dit project is afgerond in maart 2024. Betty Franken is praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Vogelplein en was voor dit project de projectleider.

Betty: “We willen door beslisondersteuning te gebruiken de kwaliteit van zorg verbeteren. NHGDoc levert niet alleen een bijdrage aan het op orde hebben van je dossiers. Je kunt het ook gebruiken om bepaalde verbeterprojecten te ondersteunen. Afhankelijk van het doel van zo'n verbeterproject pas je de instellingen in NHGDoc hierop aan.”

De deelnemende praktijken zijn overwegend positief over het werken met NHGDoc. Het ondersteunt het werken volgens de NHG-richtlijnen en draagt bij aan het leveren van betere zorg. Het gebruiken van de bijwerkingenzoeker levert kostbare tijdwinst. Verbeterpunten zijn er ook nog, met name wat betreft het gebruikersgemak en de techniek. Medisch inhoudelijk kan het nog verder doorontwikkeld worden.

Technische doorontwikkeling

ExpertDoc, de leverancier, werkt al enige tijd aan een opvolger van NHGDoc. Het programma zal meer zichtbaar zijn en meer geïntegreerd worden in het HIS. Ook kijken ze naar integratie met andere systemen, zoals o.a. cBoards.

Wanneer programma’s zowel praktisch als technisch goed met elkaar integreren, kan dit een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gebruiksgemak, tijdsinvestering en het volgen van NHG-standaarden. En daardoor kan het ook bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en meer tijd voor de patiënt.

Betty: “Wij zijn natuurlijk heel benieuwd waar deze ontwikkelingen naar toe gaan en zullen dit dan ook zeker volgen. We hopen dat door deze ontwikkelingen de ervaren knelpunten zullen verminderen waardoor de voordelen steeds meer de overhand zullen krijgen. Binnen de eigen praktijk, maar ook in samenwerking en door benchmark met andere praktijken. Je kunt denk ik veel van elkaar leren”.

Wil je met jouw praktijk aan de slag met NHGDoc?

Je vindt NHGDoc in de bovenste balk in Promedico (zie afbeelding hieronder). In het verlengde van NHGDoc is het mogelijk om tegen meerkosten de bijwerkingenzoeker af te nemen.

Vanuit de praktijkervaringen hebben we drie tips voor als je NHGDoc in jouw praktijk wilt gaan gebruiken:

1. Volg de masterclass

Het was heel zinvol dat de praktijken bij de introductie een masterclass volgden over hoe te werken met NHGDoc. Dat gaf meer houvast met het opstarten. Deze masterclass kan op de praktijk, maar ook digitaal verzorgd worden. Kijk op https://www.nhgdoc.nl/nascholing.

2. Zorg voor een gedoseerde implementatie.

Maak in het begin een keuze voor maximaal één of twee domeinen. Deze kan je zelf op 'actief' zetten. Voordeel is dat je dan alleen alerts krijgt van de door jou gekozen domeinen. 

Kies een domein dat voor jouw praktijk het meest passend is. Bijvoorbeeld: wanneer je met de praktijk een verbetertraject in wilt zetten voor chronische nierschade, kun je ervoor kiezen om dit domein in NHGDoc actief te zetten. Binnen een domein zijn vervolgens ook weer verdere instellingen mogelijk. 

3. Blijf het regelmatig gebruiken

In de loop van het project zagen we dat de aandacht wat verslapte. En dat is jammer, want het is heel eenvoudig toegankelijk via je HIS en het kan een goede hulp zijn in de zorg aan patiënten. Zorg dus dat je het werken met NHGDoc binnen de praktijk borgt en blijft gebruiken.