MetMaya gestart als aanbieder GGZ-hulp jeugd

Dinsdag 13 februari 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/metmaya-is-gestart-als-aanbieder-van-ggz-hulp-voor-de-jeugd/

MetMaya is op 1 januari 2024 gestart als de aanbieder van GGZ-hulp voor de jeugd in Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunschoten.

Deel je ervaringen

Vanuit Huisartsen Eemland wordt er structureel overlegd met MetMaya om de samenwerking tussen huisartsen, POH Jeugd (en anderen) en MetMaya te bespreken en te verbeteren.

Heb je ervaringen die je aan ons mee wilt geven, dingen die goed of juist niet goed gaan, dan kun je dit sturen naar Rianne van Merendonk (coördinator jeugd) .

Aanmelden bij MetMaya

In ZorgDomein vind je MetMaya door in de zoekfunctie “MetMaya” te typen.
Het aanmeldformulier is heel uitgebreid. Hoe meer informatie je kunt geven, hoe sneller MetMaya de aanvraag kan verwerken. Velden die niet van toepassing zijn kun je uiteraard overslaan.

Wachtlijst

Voor veel hulpvragen is een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de hulpvraag en van de urgentie. 

Kennismaken

De gemeenten gaan bijeenkomsten organiseren om kennis te maken met MetMaya. Voor deze bijeenkomsten worden ook de POH Jeugd en huisartsen uitgenodigd. Bericht hierover zal via de mail komen.

Opschalingsroute voor als je er samen niet uitkomt

Als je er met MetMaya niet uitkomt welke hulp voor een kind of jongere geboden gaat worden, kun je dit met de teamleider van het MetMaya team oppakken. Zie hiervoor de folder voor verwijzers. 

Folder MetMaya voor verwijzers

Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kun je je richten tot de gemeente, zodat op contractmanagersniveau contact opgenomen kan worden: .  

Uiteraard is het ook mogelijk om bij Huisartsen Eemland hulp te vragen, de kaderhuisarts GGZ is hiervoor beschikbaar: Marjolein van den Brink  .