Domeinoverstijgende regionale samenwerking: noodzakelijk, maar complex

Vrijdag 22 maart 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/domeinoverstijgende-regionale-samenwerking-noodzakelijk-maar-complex/

Deze maand staat er in InEen Magazine een artikel over de complexe, maar noodzakelijke domeinoverstijgende regionale samenwerking in de zorg. Met Samen Sterker Eemland als goed voorbeeld. 

Domeinoverstijgende samenwerking betekent vaak een complete transformatie, terwijl de dagelijkse zorgverlening doorgaat. ZonMw biedt daarvoor ondersteuning, onder andere middels subsidieprogramma's, waar in veel regio's gebruik van wordt gemaakt. 

In regio Eemland is er al veel ervaring met domeinoverstijgend werken. Chantal Emaus (huisarts en medisch directeur Huisartsen Eemland): "Binnen Samen Sterker Eemland zijn de gezamenlijke visie, ambitie en strategische doelen vastgelegd in een gezondheidsakkoord. Vanuit leidende principes werken we aan verschillende thema's, die ook terugkomen in het regioplan. En doordat je elkaar kent, komen projecten sneller van de grond."

Er liggen best wat uitdagingen. Hoe stel je prioriteiten? Hoe richt je een goede data-infrastructuur in? Of hoe kom je tot domeinoverstijgende betaaltitels? 

Volgens Chantal ligt het succes bij sleutelfiguren en kwartiermakers die geloven in deze beweging. "Draagvlak bij professionals en input van burgers zijn essentieel. En als organisatie zelf regelmatig reflecteren. Want je werkt naar de stip op de horizon, maar het is nooit een fixed stip."

Lees het hele artikel hier.