Communicatie over medicatietekorten

Vrijdag 14 juni 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/communicatie-over-medicatietekorten/

Het tekort aan medicijnen is een groot probleem. Helaas is dat niet zomaar op te lossen, maar we zijn wel in overleg met Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) hoe we huisartsen beter kunnen informeren. 

De Apothekers Coöperatie Eemland heeft een commissie gevormd die zich bezighoudt met de medicatietekorten. Zij voeren o.a. overleg met Meander en Huisartsen Eemland.

We zullen de huisartsen periodiek informeren over welke (langdurige) tekorten er zijn in onze regio en welke alternatieven er worden geboden. En uiteraard ook wanneer een medicijn weer beschikbaar is. Ons streven is om dit in een overzicht aan te bieden, zodat je dit eenvoudig er bij kunt pakken wanneer je het nodig hebt. 

We verwachten in het derde kwartaal de eerste berichtgeving.