Privacyverklaring Huisartsen Eemland

Dit is een privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van de ketenzorgprogramma’s van de huisartsenpraktijk, te weten: DM, CVRM, COPD, GGZ, Jeugd-GGZ, GLI of Kwetsbare ouderen. Huisartsen Eemland Zorg is de organisatie die huisartsenpraktijken in de regio Eemland faciliteert bij het implementeren van ketenzorgprogramma’s voor patiënten.

Website

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt Huisartsen Eemland alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is.

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier aanlegt. Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen in de regio hierbij voor de (ketenzorg)programma’s diabetes, COPD, CVRM Kwetsbare ouderen, GGZ, Jeugd-GGZ en GLI. Huisartsen Eemland verwerkt voor deze dossiervorming medische gegevens in opdracht van de huisart. Als patiënt heeft u recht op inzage, kopie en vernietiging van uw dossier. Uw huisarts is verwerkingsverantwoordelijke voor uw dossier, een verzoek kunt u bij uw huisarts doen.

In opdracht van de huisartsen verwerkt Huisartsen Eemland Zorg de volgende soort persoonsgegevens: contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, uw medische gegevens (bijzonder persoonsgegevens) en BSN.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de opdracht van de huisartsen, dat houdt onder andere in dat:

  • Wij uw gegevens alleen verwerken om de huisartsen te ondersteunen bij het verlenen van medische zorg én voor de financiële administratie en kwaliteitszorg. (Hierdoor ziet u onze naam op uw declaratieformulier van de zorgverzekeraar.)
  • Wij uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang door derden en tegen verlies.
  • Wij uw gegevens verwerken zolang deze nodig zijn voor deze medische zorg en zolang de WGBO ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.
  • Wij maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers uw gegevens alleen kunnen inzien als dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Medisch Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsen Eemland Zorg levert, ten behoeve van het uitvoeren van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, gegevens aan NIVEL. Zie hier de privacyverklaring van NIVEL: https://www.nivel.nl/nl/privacyverklaring.

Cookiebeleid

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Huisartsen Eemland gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Youtube
De Huisartsen Eemland website bevat Youtube filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen deze cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen ze niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u dan geen Youtube filmpjes op onze website kunt bekijken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Functionaris Gegevensbescherming

Huisartsen Eemland heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar FG@huisartseneemland.nl