Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
versie april 2021

Huisartsen Eemland
Huisartsen Eemland (HE) faciliteert de huisartsen in de regio Eemland in het leveren van zorg. Dit gebeurt op vele manieren, zoals via zorgprogramma’s, nascholingen, werkafspraken met het ziekenhuis en centrale informatievoorziening voor huisartsen. Sinds 2019 ondersteunt HE het beschikbaar stellen van een GLI programma in de regio. Er is gestart met het programma SLIMMER en sinds 2021 is het programma COOL toegevoegd.

Wat is GLI?
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:
• Gezonde voeding,
• Gezonde eetgewoontes,
• Gezond bewegen.
Het traject bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Dit varieert echter per programma. Binnen het programma SLIMMER wordt u 2 jaar lang begeleid door een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Binnen het programma COOL wordt u 2 jaar lang begeleid door alleen een leefstijlcoach.

Doel
Het hoofddoel van beide programma’s is het duurzaam verbeteren van het voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen), aan sociale participatie en kwaliteit van leven.

Doelen voor de deelnemer zijn het verkrijgen van een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over diverse dagen en het zelfstandig kunnen blijven volhouden van het nieuwe leefpatroon.

Voor wie?
• U bent gemotiveerd om twee jaar lang te werken aan een betere leefstijl
• U bent ouder dan 18 jaar
• U heeft overgewicht (BMI tussen 25 en 40 kg/m2)

Kosten
De GLI zit in de basisverzekering en gaat niet van het eigen risico af. Wel is een verwijzing van de huisarts nodig.

Verwijzing
Op deze site vindt u meer informatie over de verschillende GLI programma’s die worden aangeboden in de regio, COOL en SLIMMER. Tevens vindt u hier de contactgegevens aanbieders in de regio per programma. Alleen met een verwijzing van uw huisarts kunt u starten met een programma. Geeft u daarom duidelijk aan welk programma u wilt gaan volgen zodat de huisarts u hier gericht naar kan doorverwijzen.