Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
versie augustus 2019

Wat?
In de regio Eemland wordt stapsgewijs de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) geïmplementeerd. Zorggroep Huisartsen Eemland heeft daartoe een contract afgesloten met Zilveren Kruis Het contracteren van de overige zorgverzekeraars is, voor zover mogelijk, bijna rond.

De GLI zit in de basisverzekering en het gaat niet van het eigen risico af. Wel is een verwijzing van de huisarts nodig. Vanaf 2020 geldt een landelijk beleid waardoor alle zorgverzekeraars de GLI vergoeden.

De meeste wijken in regio Eemland hebben ervoor gekozen om met de GLI aan de slag te gaan. Per wijk/dorp gaat één team gaat starten en in de stad Amersfoort starten vijf teams, verdeeld over de stad. In de opstartfase kunnen deelnemers geclusterd worden om sneller een groep ‘vol’ te hebben. Per wijk mag een keuze gemaakt worden tussen de programma’s SLIMMER, Beweegkuur en Cool. Tot nu toe is er uitsluitend gekozen voor SLIMMER omdat in dit programma ook gewerkt wordt aan beweging.

Doel
Hoofddoel van het twee jaar durende programma is het duurzaam verbeteren van het voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen), aan sociale participatie en kwaliteit van leven.

Doelen voor de deelnemer zijn het verkrijgen van een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over diverse dagen en het zelfstandig kunnen blijven volhouden van het nieuwe leefpatroon.

Voor wie?

  • U bent gemotiveerd om twee jaar lang te werken aan een betere leefstijl
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft overgewicht (BMI tussen 25 en 40 kg/m2)

Hoe?
De huisartspraktijk bekijkt samen met u of u aan de verwijscriteria voldoet. Als dat het geval is tekent u een toestemmingsverklaring voor de GGD en verwijst de huisarts u door naar de zorgprofessional.

De GGD is eigenaar van het programma SLIMMER en zorgprofessionals die het programma SLIMMER uitvoeren hebben een verplichte scholing van de GGD gevolgd en hebben na afloop hiervan een uitgebreid draaiboek ontvangen voor de uitvoer van het programma. De GGD verzamelt anonieme data om de werking van het programma te kunnen volgen.

Door wie?
De GLI kan worden uitgevoerd door leefstijlcoaches of diëtisten en fysiotherapeuten met een extra aantekening voor GLI. De zorgprofessionals die de GLI uitvoeren sluiten met Huisartsen Eemland hiervoor een contract af.

Vragen?
Neem contact op met uw huisartspraktijk. Er wordt nog gewerkt aan een informatiefolder voor in de huisartspraktijken.