Wie zijn wij?

  • HCE is 100% aandeelhouder van Huisartsen Eemland BV (HE). Daaronder vallen o.a. de huisartsenpost Amersfoort en de ketenzorgprogrammma’s. HCE bepaalt mee in de koers van HE.
  • Als lid heb je een stem bij besluiten die van invloed kunnen zijn op je werkzaamheden. Je bent hiervoor welkom op de Algemene Ledenvergaderingen (ALV), totaal vier per jaar.
  • Directe invloed op de ontwikkeling en uitvoering van de huisartsenzorg door plaats te nemen in een van de werk- of projectgroepen.
  • Je bent onderdeel van een groot netwerk van regionale huisartsen.
  • Een forum waar je ideeën op kunt doen of met vragen of zorgen terecht kunt aangaande regionale en landelijke ontwikkelingen in de huisartsgeneeskundige zorg.

Wat doen wij?

  • HCE draagt bij aan onderlinge afstemming met koepels van relevante regionale partijen die in de zorg actief zijn. Zo streven wij naar een kwalitatief goede integratie van de zorg en trachten wij tevens de regionale omstandigheden waarbinnen je jouw werk doet te optimaliseren.
  • HCE bevordert de onderlinge communicatie en afstemming tussen onze leden, om hen optimaal te kunnen vertegenwoordigen en ondersteunen. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling en bestendiging van goede huisartsenzorg en dienen wij het belang van onze leden.
  • HCE onderhoudt onder andere contact met medisch specialisten en directie van het Meander Medisch Centrum, het huisartsenteam van Zilveren Kruis, thuiszorginstellingen, de GGD’s, het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, het Achterstandsfonds Utrecht, de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Midden Nederland (WDH), GGZ-organisaties, de GHOR van de veiligheidsregio Utrecht etc.
  • Een bestuurslid wordt gedelegeerd naar de Kringledenraad van de LHV Kring Midden Nederland.
  • Kaderhuisartsen zorgen voor de ontwikkeling en het up-to-date houden van de werkafspraken met 1e en 2e lijns zorgpartners in de regio.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is op vrijwillige basis.

Voor jouw gemak zullen wij jouw gegevens automatisch doorleiden naar Huisartsen Eemland en onderliggende organisaties. Ook worden je gegevens opgenomen in het Wie-is-wie boek op de samenwerkingswebsite en in de app van Huisartsen Eemland. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld.

Ook wijzen wij je op het bestaan van www.haweb.nl, het online netwerk voor huisartsen, met een ledenpagina van Huisartsen Coöperatie Eemland.