Binnen HE hebben we de HAP-commissie (HAPcie). Deze bestaat uit een aantal huisartsen die zich inzetten om gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot de spoedzorg. Dit kan zijn op vraag van de medisch manager of op vragen van de huisartsen uit de regio. Uiteraard kunnen de leden van de HAPcie zelf ook met voorstellen komen. De HAPcie spant zich graag in om de HAP goed/beter te laten werken. Heb je vragen of suggesties, dan kan je hen benaderen via hapcie@huisartseneemland.nl.

De HAPcie is een brede afspiegeling vanuit de regio en verdeeld over de gebieden van regio Eemland. Naast de praktijkhouders zijn ook de waarnemers vertegenwoordigd.

De leden van de HAPcie zijn:
Jack Baaij (medisch manager spoedzorg)
Charlotte van Krevel
Pauline van der Logt
Monique Munters
Marc Segaar (voorzitter)
Birgit van Staaij
Frank Vorage
Karen van Weelden