Leden:

Birgit van Staaij

Charlotte van Krevel afwisselend met Willem Draijer

Frank Vorage

Karen van Weelden

Marc Segaar (voorzitter)

Monique Munters

Pauline van der Logt

Per eind dec treden Dirk Kroon en Gineke de Vries af

 

De HAP-cie is te bereiken via hapcie@huisartseneemland.nl.