Leden HAP-commissie:

Birgit van Staaij

Charlotte van Krevel afwisselend met Willem Draijer

Frank Vorage

Karen van Weelden

Marc Segaar (voorzitter)

Monique Munters

Pauline van der Logt

 

De HAP-cie is te bereiken via hapcie@huisartseneemland.nl.