Door Alinda Docter namens werkgroep Longzorg Eemland
Wij hebben het best goed voor elkaar binnen de regio. De ACE, BENU apotheken, de poliklinische apotheek, het Meander MC en Huisartsen Eemland zijn al een tijd om weg om samen te werken binnen het thema longzorg.

Vorig jaar hebben we een mooie stap gezet met het longformularium. Koffers met placebo materiaal zijn verspreid en verschillende FTO ’s hebben al een training ontvangen. En toch… we zijn er nog niet. We hebben veel zaken op orde, maar we moeten zorgen dat er binnen de hele regio, op dezelfde wijze gewerkt gaat worden.

In januari kregen wij vanuit de Long Alliantie Nederland de vraag ons aan te melden als pilotregio voor het zorgpad inhalatiemedicatie. Begin maart hebben we een pitch gedaan bij wijze van sollicitatie. Afgelopen dinsdag werden we gebeld door Emiel Rolink. Emiel is de directeur van de LAN en hij meldde dat we een verpletterende indruk hebben gemaakt met ons plan voor de pilot. Onze regio is geselecteerd als koplopersgroep voor het zorgpad inhalatiemedicatie.

Een zorgpad inhalatiemedicatie, is dat nodig?
Het onderstaande voorbeeld vanuit mijn eigen spreekuur zal herkenning oproepen:
Er kwam een jonge vrouw van 17 op mijn spreekuur. Onlangs had ze ernstige last van luchtwegklachten gehad waarvoor zelfs een prednisonkuur nodig bleek. Daarbij had ze een Ventolin aerosol met voorzetkamer gekregen voor zo nodig. Ze was redelijk hersteld en kwam voor een spirometrieonderzoek. De vraagstelling: is er mogelijk sprake van astma?

Na afloop van de test kwam er een overduidelijke diagnose astma naar voren en deze werd ondersteund door de anamnese. De stap medicatie werd besproken. ‘Ik zie dat je een pufje met voorzetkamer hebt gekregen. Hoe werkt dat voor je?’ Het antwoord was: ‘Tsja, het hielp tegen de benauwdheid maar ik ga toch echt niet dat ding overal heen sjouwen…’

Dus, overgezet op een diskus, een poederinhalator waar ze meer dan voldoende inhalatiekracht voor heeft. Gevolg: een nieuwe voorzetkamer en een aerosol die nog niet op is, gaan stofvangen in de kast.

Dit is een voorbeeld waarom wij als regio verder moeten met het uitrollen van het longformularium en bijbehorend inhalatieplan. Deze gebeurtenis is niet op zichzelf staand. Dit blijkt uit cijfers die wij hebben opgehaald bij diverse apotheken binnen de regio die laten zien dat patiënten meerdere devices gebruiken. Ook laten de cijfers zien dat patiënten in korte tijd overgezet worden op andere devices. Daarom hebben we het volgende plan gemaakt dat in eerste instantie op kleine schaal wordt uitgevoerd. Later zal dit over de gehele regio worden uitgerold.

Samenvatting zorgpad inhalatiemedicatie regio Eemland
Doelstellingen:

  1. Nieuwe patiënten worden volgens het regionaal longformularium ingesteld a.d.h.v. het stroomschema op 1 passend device.
  2. Alle patiënten met 4 of meer devices in het afgelopen jaar worden gescreend. Op basis van shared decision making is het streven om minimaal 40% aan de hand van de Incheck Dial over te zetten op 1 device.

We mogen starten met 6 tot 8 apotheken en de bijbehorende huisartsenpraktijken.
De doelgroepen zullen zijn:

  • Nieuwe patiënten en gebruikers van inhalatiemedicatie die de afgelopen 12 maanden 4 of meer verschillende inhalatoren hebben gebruikt.
  • Bestaande patiënten: schatting per normpraktijk +/- 25 per jaar (SFK cijfers).

Per apotheek zal dit gaan om 20-25 nieuwe patiënten en 20-25 bestaande patiënten. Per huisartsenpraktijk zal dit gaan om 4-5 bestaande en 4-5 nieuwe patiënten. De eerste stappen zullen worden gezet zodra de ‘normale zorg’ weer mogelijk is. Dit zijn de stappen in het kort:

  • FTO’s over longformularium, waarin het voorschrijfbeleid aan bod komt.
  • Training Incheck Dial en IMIS voor POH/HA, LA en longverpleegkundigen en apothekersassistenten.
  • Vasteleggen werkafspraken tussen apotheek en voorschrijvers.
  • Doelgroep wordt in kaart gebracht door apotheker en overlegd met de voorschrijver.

Wij zijn er van overtuigd dat dit weer een mooie stap is in de verbetering van onze longzorg binnen regio Eemland!
We houden jullie op de hoogte!