Werkafspraak consultatie en verwijzing Meander

Door Rianne Dijkema
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er aan het Meander onvolledig gevulde EPD’s worden aangeboden voor consultatie of overdracht van de behandeling. Graag herinneren we jullie aan de volgende werkafspraak;

Het is niet verplicht om de medicatiemodule in Portavita te gebruiken, echter voorafgaand aan een consultatie of verwijzing naar de internist moet de actuele medicatie zijn geregistreerd. De OZIS medicatie overzichten zijn hiervoor niet voldoende. Een goed ingevulde medicatiemodule is van groot belang om een adequaat behandeladvies te kunnen geven.

De samenwerking voor de behandeling en begeleiding van een individuele diabetespatiënt kan alleen plaatsvinden op voorwaarde van een zo volledig mogelijk ingevuld EPD (denk aan relevante voorgeschiedenis of informatie over medicatie-intoleranties). Denk hier dus aan alvorens een aanvraag voor consultatie of verwijzing te doen.