Voorzitter Wijknetwerk Ouderen regio Eemland

Ben je een enthousiaste POH-s en vind je het leuk om de zorg voor ouderen te verbeteren, samen met verschillende samenwerkingspartners in de wijk? Lees dan verder!  

Opdracht vanuit Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland ondersteunt als regionale huisartsenorganisatie de huisartsen in de regio Eemland (Amersfoort e.o.) en faciliteert in de zorg door o.a.; 

 • Ketenzorgprogramma’s voor ouderenzorg, chronische zorg en de GGZ binnen de huisartsenpraktijken; 
 • Het werken aan wijksamenwerkingsverbanden vanuit de Organisatie en Infrastructuur (O&I) samen met de wijk-, en huisarts coördinatoren binnen alle wijken in de regio;  
 • Samenwerking met de VVT-instellingen, GGZ, sociaal domein, gemeenten en eerstelijns-, en tweedelijnszorgverleners om gezamenlijke ontwikkelingen in de volle breedte van het zorglandschap te kunnen realiseren.

Zie www.huisartseneemland.nl  voor meer informatie. 

Wat doet een voorzitter voor het wijknetwerk (kwetsbare) ouderen?

Een wijkvoorzitter heeft een kartrekkende rol om samen met samenwerkingspartners de zorg voor ouderen in de wijk te optimaliseren. Je brengt de samenwerkingspartners samen in een wijknetwerkoverleg en kijkt samen met ze welke thema’s er bij jou in de wijk spelen. Bijvoorbeeld elkaar leren kennen en weten te vinden (sociale kaart), vroeg-signalering, ACP. Met elkaar werk je toe naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit doe je in nauwe samenwerking met de wijkcoördinator. Samen stem je zowel inhoudelijk als organisatorisch af.  

 Vanuit Huisartsen Eemland krijg je een training van twee dagdelen over het opzetten van wijknetwerken en het voorzitten. Je ontvangt intervisie en samen met de andere voorzitters uit de regio vorm je een lerend netwerk.  

Wat wordt er van je verwacht: 

 • Je bent sociaal, verbindend, daadkrachtig en beschikt over organisatietalent;  
 • Je bent nieuwsgierig door je eigen kennis en ervaring te verrijken en ook te delen;
 • Je bereidt de bijeenkomsten voor, maakt de agenda in afstemming met de partners en zit het netwerkoverleg voor; 
 • Je kent de specifieke thema’s, laat je adviseren en staat open voor nieuwe initiatieven;  
 • Je participeert in overleggen in de 1ste lijnszorg-, welzijns- en sociale domein vanuit positieve gezondheidszorg en legt de verbinding met de 2de lijnszorg o.a. het ziekenhuis. 

Wat breng jij mee? 

 • Je bent een enthousiaste POH-S of gelijke functie; 
 • Je bent werkzaam in een huisartsenpraktijk of zorgorganisatie; 
 • Je hebt de nodige competenties of verwacht hieraan te kunnen voldoen d.m.v. de aangeboden scholing en coaching. 

Ons aanbod 

 • Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende taak; 
 • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen d.m.v. cursussen en trainingen; 
 • Een uitdaging binnen de ouderenzorg die met elkaar vormgegeven wordt; 
 • Een passend uurtarief (hangt af van de benodigde ervaring) voor ongeveer 2 uur per week op freelancebasis, als ZZP’er of op basis van doorbelasting via vacatiegelden indien je in dienst bent bij een zorgverlener is de regio.

Interesse? 

Jouw korte motivatie, met jouw LinkedIn of CV kan rechtstreeks gestuurd worden naar Rafaëlle van Gijssel via R.vanGijssel@huisartseneemland.nl, onder vermelding van de wijk waarin je werkzaam bent.  

Verdere procedure is afhankelijk van de wijk. Meer informatie volgt na sollicitatie.