Terugblik POH dag 2018

Door Marieke de Korte
Er waren bijna 100 POH’s aanwezig op de POH dag van Huisartsen Eemland in leerhotel Het Klooster.
De dag werd geopend door Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland.
Ze sprak haar waardering uit voor enorme inzet van de POH’s en zij onthulde de nieuwe website Eemvitaal. Plenair sprak Jan Ruigrok over provocatieve gesprekstechniek.  Een heel andere manier om een gesprek te voeren waarbij vaste patronen ontregelt worden, de patiënt geprovoceerd wordt hoe zijn eigen probleem op te lossen in plaats van de oorzaken buiten zichzelf te zoeken. De aanpak van Jan is tamelijk on-orthodoxs, hij gebruikt humor en vergroot zaken uit. Niemand van de aanwezigen zal zijn aanpak exact in de praktijk brengen, maar zijn boodschap om alert te blijven dat de patient zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen probleem was duidelijk.

De workshop rouw, verlies en depressie, gegeven door Laetitia Overduin en Helma Groeneweg werd het meest positief beoordeeld door aanwezigen.
Bij de workshop beweging was de boodschap: bewegen is goed, meer is beter. Spreker Joyceline van Houdt benadrukte hoe belangrijk het is dat de patiënt zelf gemotiveerd is en op zoek gaat naar –meer- bewegingsmogelijkheden die bij hem/haar passen. Een groot deel van de workshop verliep staand en er werden oefeningen gedaan.
Suzanne vd Els gaf de workshop laaggeletterdheid en gaf ons inzicht in het feit we deze patiënten dagelijks tegenkomen. Welke impact dit heeft op hun dagelijks bestaan en hoe wij daar als hulpverleners mee om kunnen gaan. We hebben geleerd op welke signalen we moeten letten en kregen handvatten die we kunnen toepassen binnen onze spreekuren. Ze liet ons handige tools zien zoals bijvoorbeeld werken a.d.h.v. visuele materialen  en aangepaste afsprakenkaartjes.
Bij de workshop probleemgedrag bij dementie werden mogelijkheden besproken om de patiënt met gedragsproblemen gedwongen op te nemen, waarbij de boodschap was dat het pro-actief werken problemen in een aantal gevallen kan voorkomen. Het slaapdebat van PodiumT was een talkshow, waarin deskundigen en ervaringsdeskundigen spraken over het onderwerp slaap.
Er konden vragen worden gesteld over slaap, de aanwezige apotheker uitte zijn zorgen over het gebruik van slaapmedicatie.
Het slaapdebat was alvast een kick-off voor de slaapstraat die in 5 tal praktijken van start gaat, onder voorbehoud nog van de definitieve financiering.
Een en ander was start van de pilot over slaap die in de regio van start gaat.

Uit de evaluatie werd duidelijk dat wat de ene POH uitstekend vond, soms door de andere POH als weinig inspirerend beoordeeld werd.
De feedback die wij o.a. gaan meenemen is dat de tijd tussen de workshops wat aan de krappe kant was waardoor o.a. te weinig tijd was om te netwerken.

Het was een gezellige, leerzame en positieve dag!

Marieke , Rianne, Alinda, Tosca en Helma
Zorgprogramma Coördinatoren