Substitutieprojecten Meander en Huisartsen Eemland

Door Manon van Leeuwen
Zoals jullie weten hebben wij eind vorig jaar samen met het Meander 5 aanvragen voor substitutietrajecten gedaan.

  1. Substitutie Chronische Nierschade
  2. Substitutie BeterBuik
  3. Substitutie Screening Osteoporose
  4. Substitutie Goed gebruik DOAC
  5. Substitutie Diagnose Dementie

Osteoporose, DOAC en Dementie waren in eerste instantie door het Zilveren Kruis goedgekeurd en zijn later alsnog afgewezen omdat er een interpretatiefout in de afname kosten 2e lijn zat. Wij hebben in de verschillende projecten berekend wat de (ook toekomstige) afname kosten zouden zijn. De zorgverzekeraar gaat echter alleen akkoord met daadwerkelijke afname die het ziekenhuis garandeert door het minder openen van DOT’s. Het ziekenhuis wordt dan ook direct gekort op hun budget met dit bedrag. Of zoals de zorgverzekeraar ons heeft gemeld:

Substitutie is geld voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de 1e lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar.  Het maximale bedrag wat wij kunnen inregelen, zal de afname kosten 2e lijn zijn. Dit budget zal worden verschoven naar de 1e lijn en vormt het ‘potje’ substitutie.

In de media is altijd gecommuniceerd dat er 75 mio beschikbaar was voor substitutieprojecten in 2018. Het is ook voor de zorgverzekeraar pas eind maart van dit jaar duidelijk geworden dat deze 75 mio uit de ziekenhuisbudgetten moest worden gehaald en niet een eenmalige extra voorziening was.

We hebben ons ongenoegen duidelijk geuit aan de zorgverzekeraar en zij hebben erkend dat er inderdaad onduidelijkheid was over de landelijke afspraken voor substitutie. We hebben dan ook besloten dit jaar geen projecten op te pakken omdat de budgetten om dit te organiseren voor ons te laag waren. We hebben altijd gesteld dat substitutie de werkdruk in de praktijken niet moet verhogen, tenzij extra tijd en inzet wordt vergoed zodat mensen en/of middelen kunnen worden ingezet. Dat betekent dat wij als HE dit soort projecten maximaal moeten kunnen faciliteren en dit was onmogelijk met de budgetten die wij aangeboden kregen.

Echter, met de contouren uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord (zie bijlage) zijn er weer mogelijkheden om substitutieprojecten op te gaan pakken samen met het ziekenhuis. De financieringssystematiek is nu helder en met het Meander bereiden we ons daar de komende periode weer samen op voor. We houden jullie op de hoogte!