Slaapstraat

Door Franciska Zeilmaker (Projectleider Slaapstraat)
De Slaapstraat is een interventie voor de aanpak van slaapproblemen. De pilot Slaapstraat wordt middels subsidie gefinancierd door de Hersenstichting. De Hersenstichting onderzoekt welke interventies effectief zijn met betrekking tot het voorkomen of behandelen van slaapproblemen en het daarmee verkleinen van de kans op hersenaandoeningen. Huisartsen Eemland voert het project uit op het gebied van de implementatie. De Slaapstraat is een set van diagnostische tools en een overzicht van therapeutische opties die de huisarts en/of de POH GGZ kan toepassen.

In onze regio zijn twee praktijken gestart met het zorgprogramma Slaapstraat. Inmiddels hebben de huisartsen, POH GGZ en assistentes een nascholing gevolgd.

Komende weken worden beide praktijken voorzien van ICT ondersteuning, voorlichtingsmateriaal en diagnostische tools zodat ze van start kunnen gaan. Tevens is op Eemvitaal een sociale kaart voor Slaapproblemen te zien waarnaar kan worden doorverwezen voor nadere diagnostiek of behandeling of als aanvulling op de begeleiding door de POH GGZ. In Minddistrict is een extra E-health programma (I-Sleep) beschikbaar met interventies als slaaprestrictie en stimuluscontrole.

Tot zover de stand van zaken. Je kunt de voortgang van deze pilot volgen in de komende nieuwsbrieven. In de komende maanden zal ik een train de trainer cursus volgen zodat ook andere huisartsenpraktijken deze nascholing (waarschijnlijk eind 2018/begin 2019) kunnen gaan volgen.