Pilot Jeugd GGZ in Amersfoort

Door Monique de Goeij
De pilot loopt in de wijken Nieuwland, Vathorst, Soesterkwartier en Schuilenburg. Er zijn vier POH JGGZ werkzaam voor 4 uur per normpraktijk en de spreekuren lopen aardig vol dus er is voldoende aanbod. De eerste drie maanden zijn de POH JGGZ hard aan de slag gegaan om met iedereen binnen en buiten de huisartsenpraktijk waarin zij werkzaam zijn, kennis te maken. De functie is nieuw in de wijk en dit was voor iedereen nog even zoeken wat dit precies voor hen betekent. Inmiddels horen wij veel positieve geluiden van de wijkteams, omdat zij ervaren dat de POH JGGZ echt goed met hen kan meedenken en dat ze samen het gezin beter kunnen helpen. De POH JGGZ hebben goede contacten gelegd met de scholen, welzijn (in de buurt033) en de JGGZ aanbieders waardoor ze goed zicht hebben naar wie ze het beste kunnen verwijzen indien dit toch noodzakelijk lijkt.

Dit najaar wordt er zowel kwantitatief als een kwalitatief onderzoek gedaan. De cijfers worden uit Vital Health en de gemeentelijke database gehaald op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau. Daarnaast worden er gezamenlijke interviews gepland per wijk met een huisarts, POH JGGZ, Jeugdarts en wijkteam. De uitkomsten en ervaringen uit dit onderzoek zullen worden besproken met de wethouder waarna er een besluit valt of de pilot wordt vervolgd, verlengd en/of uitgerold naar heel Amersfoort. Andere gemeenten zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek, maar varen hun eigen koers. Huisartsen Eemland kan hierin wel een rol spelen dus als uw gemeente hierover het gesprek wil aangaan, nodig ons dan hierbij uit!