Huisartsen Eemland zoekt leden voor de Patiëntenadviesraad

Huisartsen Eemland wil bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. Wij vinden het belangrijk als patiënten niet alleen bij de zorg worden betrokken, maar ook bij beleidsontwikkelingen en bedrijfsvoering binnen onze organisatie.
Daarom wil Huisartsen Eemland een Patiëntenadviesraad op gaan richten. Dit is een platform waarbij patiëntvertegenwoordigers enkele keren per jaar met elkaar spreken over ontwikkelingen en thema’s binnen onze organisatie, zoals kwaliteit van zorg, bereikbaarheid, toegankelijkheid, gastvrijheid en communicatie. Voor de Patiëntenadviesraad zijn wij op zoek naar patiënten die interesse hebben in de huisartsenzorg in de regio van Huisartsen Eemland en gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke  belangen van patiënten te behartigen. Meer informatie is te vinden in de startnotitie Patientenadviesraad en de profielschets Patiëntenadviesraad.