Huisartsen gezocht: Onderzoek naar inzet Prisma en Meedenkconsult/teleconsultatie

Maandag 25 maart 2024
Delen:
https://huisartseneemland.nl/over-ons/nieuws/huisartsen-gezocht-onderzoek-naar-de-diversiteit-van-klinische-vragen-en-problemen/

Je kan je aanmelden voor deelname aan onderzoek naar de diversiteit van klinische vragen en problemen bij verschillende typen digitale interdisciplinaire consultatieplatformen.

Voor het raadplegen van een specialist zijn er meerdere typen digitale interdisciplinaire consultatie (DICO) beschikbaar. Er is nog weinig bekend over het gebruik van deze typen. Daarom onderzoekt het UMC Groningen welke typen digitale interdisciplinaire consultatie huisartsen gebruiken voor verschillende klinische vragen en problemen. Hiervoor vergelijken zij casuïstiek ingediend bij de volgende typen: 

  1. 1-op-1 contact zonder wedervragen (bv. ZorgDomein, Ksyos, TCCN).
  2. 1-op-1/meerdere met mogelijkheid tot wedervragen (bv. VipLive, Siilo).
  3. 1-op-meerdere met reactie van verschillende disciplines (Prisma).

Jouw bijdrage is zeer waardevol voor het verkrijgen van meer inzicht in het gebruik van verschillende typen digitale consultatie en het indien mogelijk formuleren van handvatten voor gebruik. 

Meedoen? Vul deze vragenlijst in (duur 2 min).

Wat betekent deelname?

Huisartsen (in opleiding) kunnen deelnemen indien ze meerdere typen digitale consultatie gebruiken. Bijvoorbeeld een combinatie van Viplive en ZorgDomein, of Prisma in combinatie met ZorgDomein en/of VipLive. Na inventarisatie van de aanmeldingen selecteren we deelnemers op basis van regio en platformgebruik.

Ze vragen deelnemers om maximaal tien geanonimiseerde casussen per type platform met ons te delen. Met uitzondering van Prisma-consulten ontvang je voor elke casus een vergoeding van 7,50 in VVV-cadeaubonnen. Prisma-consulten halen zij voor je op.

Over de studie

Het onderzoek is onderdeel van een onderzoeksproject gefinancierd door ZonMw, waarbij onderzoekers van het Radboudumc, Universiteit Maastricht en het UMCG samenwerken. Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG. Dit onderzoeksteam bestaat uit:  

  • Petra Buist, MSc (Junior Onderzoeker) 
  • Dr. Henk van der Worp (Senior onderzoeker) 
  • Prof. Dr. Marco Blanker (Hoogleraar huisartsgeneeskunde en epidemioloog) 

Meer informatie?  Lees deze flyer en/of mail Petra Buist via p.buist@umcg.nl.