Leden Cliëntenraad Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland (HE) is de huisartsenorganisatie in de regio Eemland. HE ondersteunt en ontzorgt de huisartsen, organiseert de zorg op de huisartsenspoedpost Eemland en houdt zich bezig met het ontwikkelen van aanbod voor de zorg die huisartsen verlenen. Wilt u zich inzetten voor de belangen van de patiënten van Huisartsen Eemland en de Huisartsenspoedpost Eemland? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar kandidaten voor onze Cliëntenraad!

Als nieuw lid denkt u samen met ons mee en adviseert u over de vraagstukken die spelen binnen de huisartsenzorg in onze regio. Met als doel de huisartsenzorg in de regio Eemland voor iedere inwoner continu beschikbaar te houden

Wat u kunt bijdragen?

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Huisartsen Eemland.
 • Meepraten vanuit het perspectief van de patiënt over organisatorische en gezondheidskundige onderwerpen.
 • Het signaleren van mogelijke verbeteringen in de huisartsenzorg in de regio zoals bijvoorbeeld rond de huisartsenpost en de zorg die huisartsen in de regio verlenen bij onder andere chronische ziekten, ouderen en GGZ-zorg.
 • Inbrengen van patiënten/cliëntenperspectief bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Proactief handelen (waaronder inbreng van agendaonderwerpen).

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een inwoner uit de regio Eemland die:

 • algemene interesse heeft in de huisartsenzorg in het werkgebied van Huisartsen Eemland;
 • de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van patiënten t.b.v. de huisartsenzorg, de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenpost en de zorg voor chronische ziekten in de eerste lijn te behartigen;
 • bereid is om circa vijf keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de Cliëntenraad;
 • bereid is om scholing te volgen op het gebied van inspraak;
  zijn of haar woonplaats heeft in het werkgebied van Huisartsen Eemland;
 • bekend is met de huisartsenzorg, huisartsendienst of ketenzorg chronische ziekten en GGZ in de eerste lijn als patiënt, ex-patiënt, familielid/ naaste van een patiënt of blijkend uit binding met maatschappelijke groeperingen.

Vaardigheden

Een lid van de Cliëntenraad:

 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • is vanuit het patiëntenperspectief in staat beleidsstukken te lezen;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar kan ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Overige informatie

 • Een vacatievergoeding van € 75,- per vergadering wordt beschikbaar gesteld en reiskosten worden vergoed.
 • Leden van de Cliëntenraad worden op persoonlijke titel benoemd (dus functioneren zonder last of ruggespraak)
 • De Cliëntenraad werkt met een Medezeggenschapsreglement en een Huishoudelijk reglement.
 • Voor de samenstelling van de Cliëntenraad wordt uitgegaan van aanvullende kennis en kwaliteiten bij de betrokken leden en het vormen van een redelijke afspiegeling van het patiëntenbestand. Dit geldt zowel voor ervaringsdeskundigheid als voor de regio.

Meer informatie en/of aanmelden Kijk voor meer informatie of aanmelden op onze website huisartseneemland.nl of neem contact op via .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.