Een opleidingsplek aanbieden voor BBL-zij-instromer doktersassistent

Net als andere regio’s kent regio Eemland een bovengemiddeld tekort aan doktersassistenten. Een aantal praktijken leidt gelukkig al doktersassistenten op, maar er is behoefte aan meer opleidingsplekken. De verwachting is namelijk dat het tekort aan doktersassistenten nog verder gaat toenemen.

Huisartsen Eemland brengt huisartspraktijken en kandidaten die zich via een verkort leertraject willen omscholen tot doktersassistent, met elkaar in contact. Met deze regionale aanpak ontzorgt Huisartsen Eemland zowel praktijken als de kandidaten, doordat er een voorselectie plaatsvindt.

Waarom meedoen?

Als jouw praktijk een opleidingsplek aanbiedt, dan help je dus om het tekort van doktersassistenten tegen te gaan. Daarnaast is de ervaring dat de kandidaten die zich laten omscholen al snel inzetbaar en zeer gemotiveerd zijn en zich voor langere tijd willen binden aan een praktijk. HE doet de werving en voorselectie en probeert zo de juiste match te maken. Met deze wervingscampagne ontzorgt HE de praktijken.

Een kandidaat vinden voor de opleidingsplek

 • Als praktijk meld je je aan als je een BBL-student wil gaan opleiden. Aanmelden kan het hele jaar, de scholen starten op diverse momenten per jaar met een nieuwe klas.
 • Huisartsen Eemland zet een vacature uit. Wij proberen een match te maken tussen een kandidaat en een praktijk.
 • Wanneer de kandidaat een werkplek heeft, kan hij/zij starten met de opleiding. De kandidaat neemt z.s.m. contact op met de opleider naar keuze. De opleider komt dan met een opleidingsadvies.

Een overeenkomst afsluiten met de kandidaat én de opleider

  • De medewerker in opleiding komt in dienst van de huisartsenpraktijk en volgt gelijktijdig de opleiding tot doktersassistente. Hij/zij is dus een werknemer bij jou in de praktijk. Jullie gaan een leer-werkovereenkomst aan. Huisartsen Eemland heeft een modelovereenkomst die je kan gebruiken.
  • De medewerker in opleiding werkt minimaal 16 uur per week in de praktijk. De lesdag is onbetaald. Het aantal uur en werkdagen zijn in onderling overleg tussen de praktijk en de kandidaat.
  • Naast het afsluiten van deze leer-/werkovereenkomst, sluit je een praktijkovereenkomst af met de opleider. Deze ontvang je via hen als de kandidaat is ingeschreven.

  Kosten en vergoedingen

  De opleidingskosten en lesboeken worden vergoed door het SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsen). Nadat de kandidaat is gestart in de praktijk, stuurt Huisartsen Eemland het aanvraagformulier voor SSFH Eemland naar de praktijk.

  Daarnaast is er een aanvullende subsidie van het SSFH gedurende het opleidingstraject. Het betreft  een bijdrage voor de kandidaat van €150,- p/mnd en een tegemoetkoming voor praktijkbegeleiding €115,- p/mnd van. Indien er meer subsidiemogelijkheden zijn, zullen wij  dat aan de deelnemende praktijken communiceren. Heb je behoefte aan hulp bij het aanvragen van de subsidies, dan kunnen wij twee bureaus aandragen die kunnen ondersteunen. Naast de subsidie van SSFH biedt HE een stimuleringsregeling van een eenmalige bijdrage van € 3.750,- aan. Deze regeling duurt zolang het duurt.

  Voor vragen en alle benodigde formulieren kun je mailen naar BBL@huisartseneemland.nl