Wie zijn wij?

Huisartsen Eemland is de regionale huisartsenorganisatie die huisartsen in de regio Eemland faciliteert in de zorg. Dit gebeurt op vele manieren: chronische zorgprogramma’s, wijksamenwerkingsverbanden, spoedzorg, (na)scholing, werkafspraken met het ziekenhuis en centrale informatievoorziening voor huisartsen.

Wat willen wij?

Onze regionale huisartsenorganisatie Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in de breedste zin behartigt.

Waarom?

Wij willen bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. Wij geloven dat we dit kunnen bereiken door samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale samenwerking met de tweede lijn.