Nieuwe Raad van Commissarissen

Graag stellen wij de Raad van Commissarissen van Huisartsen Eemland voor. We zijn blij met deze enthousiaste en deskundige Raad.

De voorzitter Henri Hofsteenge is een ervaren bestuurder en thuis in verschillende politiek-bestuurlijke omgevingen. Hij is een bevlogen mens, sterk in het verbinden van mensen en belangen. In zijn functie als directievoorzitter bij Rabobank Amersfoort Eemland heeft hij daarin de nodige expertise opgedaan. Hij heeft een medische, economische en financiële achtergrond; hij werkte 15 jaar in de gezondheidszorg zowel met de 1e als de 2e lijn, medische industrie en daarna ruim 15 jaar in financieel-economische sectoren. Hij is goed bekend met de regio Amersfoort Eemland en heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid in de regio. https://nl.linkedin.com/in/henrihofsteenge

Desiree Creemers is sinds 2002 kinderarts in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Haar expertise ligt naast de algemene pediatrie op uro-nefrologisch gebied. Verdere aandachtsgebieden zijn de kindermishandeling, de eetstoornissen en de kinderreumatologie. Zij is actief en enthousiast en sinds 2013 ook Medisch Directeur van het Rijnstate. In deze rol adviseert zij de Raad van Bestuur op medisch inhoudelijk gebied. Huisartsen spreekt zij regelmatig als kinderarts, maar ook als voorzitter van het 1e-2e lijnsoverleg in de regio met de huisartsenorganisatie ‘Onze Huisartsen’. https://nl.linkedin.com/in/desireecreemers

Peter Hoppener werkt al 31 jaar in allerlei sectoren van de gezondheidszorg. Bij medische bedrijven, bij de GGZ, bij ziekenhuizen en de zorgverzekeraar. Hij is zeer verheugd dat hij vanuit een toezichthoudende positie betrokken kan zijn en een steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van de eerste lijn. Hij vindt het van groot belang dat de huisarts goed ondersteund wordt bij zijn cruciale rol in de gezondheidszorg, bij het voorkomen van onnodig medicaliseren alsmede in het beperken van de kosten. Met de aankomende vergrijzing en de participatiewetten is het van groter belang dan ooit dat de huisartsen goed ondersteund worden om zo effectief mogelijk te zijn. https://nl.linkedin.com/in/peter-hoppener-497452b