Nieuwe aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Door Marjolein van den Brink
Mijn naam is Marjolein van den Brink en ik ben werkzaam als vaste waarnemer in de wijk Schuilenburg, Amersfoort. Voordat ik huisarts werd heb ik als Jeugdarts KNMG op het consultatiebureau in Utrecht gewerkt. Een van mijn interesses ligt nog steeds bij de jeugd, vandaar dat ik nu de functie aandacht functionaris kindermishandeling heb mogen overnemen van E. Peters.